Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Vo Ho Netwerken Conferentie 2023

Landelijke conferentie VO-HO netwerken
Datum: 23 november 2023
Tijd: van 12:30 uur tot 17:30 uur
Plaats: Nu Gebouw – VU Amsterdam

Elkaar ontmoeten, kennis delen en elkaar inspireren rondom het thema Leren & Innoveren

Inschrijving via vo-ho-netwerken.

De vaksteunpunten vormen de basis van de regionale VO-HO netwerken. Zowel in de regionale als de landelijke vaksteunpunten slaan docenten en vakdidactici de brug tussen voortgezet onderwijs en hoger onderwijs. Deze structuur maakt de waardevolle ‘bottum up approach’ mogelijk die onmisbaar is voor succes. Succes in het invoeren van nieuwe curricula, in het bevorderen van de aansluiting voor leerlingen en ook het aansluiten bij de professionaliseringsbehoeften van de docenten. De vaksteunpunten kennen verschillende werkwijzen, uitdagingen en best practices. Om van elkaar te leren organiseren we op 23 november 2023 een landelijke regionale VO-HO netwerken conferentie voor onze vaksteunpunten, stakeholders en andere geïnteresseerden. Onze bètavaksteunpunten en alfa en gamma vaksteunpunten zijn van harte welkom om kennis op te halen en uit te wisselen.

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM