Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

VO HO Netwerken

VO-HO netwerken

De missie van de Regionale VO-HO netwerken is om de aansluiting tussen het voortgezet onderwijs en hoger onderwijs te verbeteren, professionalisering van onderwijsprofessionals te stimuleren en ontwikkelingen op het gebied van vakinhoud- en curriculum te agenderen. Door deze samenwerking op regionaal niveau goed te organiseren en landelijk met elkaar te versterken maken we impact.

Focus 2024-2028

Op de vernieuwde website (november 2023) staat de ‘focus’ voor de komende jaren.

  1. Sterke positionering en verduurzaming in een landelijke kennis community
  2. Regionale verbinding en interdisciplinaire samenwerking alfa, bèta en gamma domeinen
  3. Landelijke beleidsdoelen vanuit overheid en onderwijsraden verbinden en stimuleren

Dit zijn vragen waar de regionale VO-HO netwerken zich voor inzetten, door samenwerking tussen het voortgezet onderwijs, hoger onderwijs en het bedrijfsleven te stimuleren.

Via regionale activiteiten voor havo en vwo leerlingen en voor docenten, schoolleiders en technische onderwijsassistenten, werken we samen aan kwalitatief goed onderwijs in de hele onderwijsketen.

Verwijzingen

Conferenties

  • Conferentie 2024
  • Conferentie 2023
  • Conferentie 2022
  • ELWIeR en Ecent als één STEM