Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

NVORWO dag – save the date

Doel

Het Expertisepunt Rekenen-Wiskunde (ExpRW) richt zich op de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs in Nederland. Het expertisepunt ondersteunt het onderwijsveld bij het implementeren van nieuwe ontwikkelingen in reken-wiskundeonderwijs rond basisvaardigheden, kerndoelen en curriculumvernieuwingen. Meer info

Agenda

PO
Basisonderwijs en s(b)o
VO
Voortgezet onderwijs (vmbo en havo/vwo)
MBO
Middelbaar beroepsonderwijs/ve

ELWIeR en Ecent als één STEM