Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Gecijferdheid in mbo van Kennispunt MBO Taal en Rekenen

MBO |

Conferentie Gecijferdheid van het Kennispunt MBO Taal en Rekenen en Coöperatie Examens MBO

met aandacht voor de Lerende Netwerk Rekenen MBO,

voor iedereen die betrokken is bij het rekenonderwijs in mbo.

In ruim dertig workshops en lezingen komen alle kanten van gecijferdheid en rekenexamens aan bod. Natuurlijk is er ook veel ruimte om te netwerken met collega’s uit het hele land. Zet donderdag 27 maart 2025 daarom alvast in je agenda. Na de zomervakantie volgt meer informatie en de uitnodiging.

Lerend Netwerk

Tot eind 2025 zullen 32 onderwijsteams in vier regio’s rekenonderwijs ontwikkelen op basis van een eigen ontwikkelvraag. De onderwijsteams krijgen begeleiding van experts van bijvoorbeeld de Universiteit Utrecht. In verschillende regiobijeenkomsten zal kennisdeling plaatsvinden en gezamenlijk gewerkt worden aan het ontwikkelen van rekenonderwijs, waarbij gebruik wordt gemaakt van wetenschappelijk onderzoek dat door de NRO beschikbaar wordt gesteld via een themapagina.

Lees meer

ELWIeR en Ecent als één STEM