Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Bijeenkomst mbo rekenen/gecijferdheid voor opleiders en nascholers

| MBO |

Bijeenkomst 2 februari 2024, 13:00-15:00, Woerden, MBO raad

Voor opleiders en nascholers die betrokken zijn bij het rekenen in het mbo, vanuit hogescholen en andere organisaties.

Aanleiding

Het is duidelijk dat steeds meer mbo instellingen hun onderwijs wat betreft de nieuwe rekeneisen goed willen inrichten, met betrokken en goed opgeleide docenten. De lessen moeten goed uitgevoerd worden, de toetsing moet in orde zijn, en de aandacht voor studenten die iets meer ondersteuning nodig hebben moet concreet worden uitgevoerd.

Tijdens deze middag werden ervaringen uitgewisseld, materialen gedeeld, en stemmen we af voor verdere landelijke samenwerking, ook in het licht van het Raamwerk docent rekenen/gecijferdheid.

Verslag

De ongeveer 24 aanwezigen kwamen vanuit verschillende achtergronden naar deze vergadering:

 • MBO-Academies van de diverse ROC’s
 • Lerarenopleidingen verbonden aan hogescholen
 • Zelfstandig werkende instituten op het gebied van na- en bijscholing
 • Ondersteunende instellingen zoals Kennispunt Taal en Rekenen, ECBO, het Rekencollectief, e.a.)

Er werd gedurende de middag uitgewisseld w.b. de verschillende praktijken van na- en bijscholing, en hoe de samenwerking geoptimaliseerd kan worden. Dit is vertaald in de volgende aanbevelingen.

Aanbeveling 1 – Werk bij de landelijke maatregelen w.b. professionalisering rekenen/gecijferdheid mbo samen met alle partijen die al relevante ervaring en expertise hebben opgebouwd

De optelsom van achtergronden/deskundigheden – uit de vier genoemde achtergronden – werd in deze vergadering als een belangrijke basis ervaren om effectief te werken aan de professionalisering van alle betrokkenen bij rekenen/gecijferdheid in het mbo. En dit geven we dan ook graag mee als aanbeveling richting ‘beleidsmakers’.

Aanbeveling 2 – Zorg er voor dat ROC’s een eigen traditie (en ‘staff’) opbouwen in het gebied van professionalisering rekenen/gecijferdheid

We waren in deze vergadering blij met de input vanuit de verschillende ROC’s die hebben ingezet op eigen ‘staff’-ontwikkeling van mensen die in de eigen organisatie verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de professionalisering.

Aanbeveling 3 – Gebruik het raamwerk docent rekenen-gecijferdheid bij het opbouwen en verantwoorden van de professionalisering

Dit Raamwerk docent rekenen/gecijferdheid kreeg in 2023 een update, en is een ondersteuningsdocument voor alle professionalisering w.b. rekenen/gecijferdheid. Door landelijk hetzelfde document te hanteren kunnen de partijen makkelijker afstemmen w.b. inhoud en kwaliteitsbewaking.

Raamwerk

Dit Raamwerk docent rekenen/gecijferdheid kreeg in 2023 een update, en is een ondersteuningsdocument voor alle scholing en nascholing.

Factoren van Rekenen/Gecijferdheid

Hier werd in de vergadering een plaatje getoond uit het Europese werk op het gebied van ‘numeracy’ van o.a. cenf.eu.
Zie elwier.nl/gecijferdheid.

Basisvaardigheid

Er zijn verschillende invalshoeken mogelijk bij ‘basisvaardigheid’ (zie ook de discussie in de andere onderwijssectoren en de rol van rekenen/wiskunde/gecijferdheid). In het kader van rekenen/gecijferdheid in het mbo kiezen we voor een ‘brede/inclusieve’ definitie (het oplossen van een -betekenisvol – probleem).

Het uitrekenen van een som Het oplossen van een probleem
 • Groot, A., Voskamp, H., Wolf, M. and Van Drie, E. (2023). Professionele achtergrond van mbo-docenten basisvaardigheden en burgerschap, versie 2 (PDF) (pp. 80). ‘s-Hertogenbosch: ECBO.
 • Wijers, M., Munk, F., Jonker, V. and Hoogland, K. (2023). Raamwerk scholing en nascholing docent rekenen/gecijferdheid vo/mbo (PDF). Utrecht: Universiteit Utrecht. <span
 • Gecijferdheid (Numeracy framework)
 • Eefje Boef, Nele Kelchtermans, Natascha Prins en Roel Bouw – MBO Raad
 • Jan Bodrij – Rekenen op Rekenen
 • Karel Boonstra en Kees Hoogland- Hogeschool van Utrecht
 • Mirjam Bos – Albeda College
 • Johwie Bos – ROC van Twente
 • Gerjan van Dijken en Wilma van Dronkelaar – d-kwadraat
 • Suzanna Hoeksma, Stephanie Siersma – NHL
 • Arina ’t Jong en Annet van Wijk – Curio
 • Jarise Kaskens – Windesheim
 • Marjan Oort – Aeres
 • Jan Raemaekers – Fontys – Venlo
 • Alderic Weijs – ROC van Amsterdam
 • Monica Wijers – Universiteit Utrecht
 • Fanny Zandvliet – ROC Nova College

    

Met dank voor de gastvrijheid van de MBO Raad. Deze bijeenkomst werd georganiseerd in afstemming met:

kennispunt elwier rekencollectief expertisepunt r/w

ELWIeR en Ecent als één STEM