Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Elwier alert 12: Wiskunde ICT-conferentie

Maandag 11 april 2011 vindt in Utrecht de Wiskunde ICT-conferentie plaats. De conferentie heeft als thema ‘onderzoek en praktijk’ en wordt georganiseerd door APS en het Freudenthal Instituut. Tijdens deze conferentie zetten we op een rijtje welke mogelijkheden er zijn voor de wiskundedocent om ICT in de breedste zin van het woord in te zetten. Ook belichten we de huidige stand van zaken en de nieuwste ontwikkelingen op ICT-gebied.
Uitvoerend comité: Michel van Ast (APS), Paul Drijvers (FI), Vincent Jonker (FI) en Peter van Wijk (APS)

Programma

14.00 – 14.45 uur Opening dr. Paul Drijvers, Freudenthal Instituut
15.00 – 16.00 uur Ronde 1 werkgroepen
16.15 – 17.15 uur Ronde 2 werkgroepen
17.15 – 18.15 uur Eten
18.15 – 18.45 uur Celia Hoyles, UK
18.45 – 19.45 uur Ronde 3 werkgroepen

Kosten

De kosten voor deelname aan deze conferentie zijn € 145,- inclusief materiaal en catering.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven via de website: www.aps.nl/exact>activiteitenagenda.
Nadat u zich heeft ingeschreven, ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving. Uiterlijk een week voor aanvang van de conferentie ontvangt u een uitnodiging met concrete gegevens en een routebeschrijving.

Werkgroepen

1. Blended learning met MathAdore
Frits Spijkers, Etty Hillesum Lyceum Deventer, secretaris stichting Math4all
Leren met opdrachten op papier en de theorie met animaties op de computer bij twee onderwerpen: analytische meetkunde (vwo wiskunde D) en differentieerregels (havo wiskunde B).

2. E-klas ‘Continue dynamische modellen’
John Val, Rijnlands Lyceum Oegstgeest
De ITS Academy heeft een aantal digitale cursussen laten ontwikkelen, waaronder de cursus ‘Continue dynamische modellen’. In de werkgroep kunt u proeven aan de cursus in het bijzonder en de e-klassen in het algemeen.

3. Freewate: Geocadabra en Algecadabra
Ton Lecluse, Vathorst College Amersfoort
Geocadabra en Algecadabra (momenteel gratis) zijn programma’s waarmee elke docent een prachtige tool heeft en elke leerling oefengereedschap.

4. Geogebra in de wiskundeles
Henk Staal
Geogebra is een gratis softwarepakket voor meetkunde en algebra. Voorbeelden van gebruik in de les worden gedemonstreerd en u gaat ook zelf met Geogebra aan de slag.

5. Beginners met Geogebra, bovenbouw havo/vwo
Johan van Wijngaarden, Jac.P. Thijsse College Castricum
Geogebra als didactisch hulpmiddel tijdens de wiskundeles. Met Geogebra kun je punten laten lopen over een grafiek of over een ribbe van een ruimtefiguur, terwijl de bijbehorende raaklijn of de bijbehorende doorsnede van de ruimtefiguur meebeweegt. Onmogelijk met een bord en een krijtje. In de werkgroep wordt uitgelegd hoe u dit maakt.

6. TI-Nspire in de klas
Bert Wikkerink en Epi van Winsen, Texas Instruments
Een nieuwe grafische rekenmachine met nieuwe mogelijkheden. De TI-Nspire in de klas. Inspirerende voorbeelden uit vier jaar ervaring.

7. De inzet van ICT onontbeerlijk bij statistiek; de meerwaarde van een digiboek
Carel van de Giessen, Peter van Wijk, APS Utrecht
De belangrijkste wijziging in de programma’s voor wiskunde A op havo en vwo binnen de pilot vernieuwde wiskunde van cTWO is de aanpak van statistiek en kansberekening. Voor het statistiekonderdeel is ICT van wezenlijk belang. We laten zien hoe ICT door middel van een zogenaamd digiboek een essentieel deel van het lesmateriaal uitmaakt.

8. Mogelijkheden van uw elektronische leeromgeving (ELO)
Adri Knop, SG Tabor, locatie Oscar Romero Hoorn
Hoe kunt u leerlingen actiever bezig laten zijn met de wiskunde? Hoe kunt u de inzet van een leerling op een positieve manier belonen? Hoe kunt u ook de ouders betrekken bij het leerproces? Zoals het kan, niet zoals het moet.

9. Wiskunde op het digibord
Marleen Damen, Hofstad Mavo ‘s-Gravenhage en Michel van Ast, APS Utrecht
In deze werkgroep gaan we samen aan de slag met een aantal praktische werkvormen waarin we de mogelijkheden van het digibord bij wiskunde verkennen.

10. Topologie: abstract, fascinerend en mogelijk in de klas met TopWis
Poincaré

Charlotte Vlek, Yuri Matteman, De Praktijk, natuurwetenschappelijk onderwijs Amsterdam
De lessenserie TopWis Poincaré is een introductie op topologie. Via oppervlakken en bouwplaten, arriveren de leerlingen in de derde dimensie. Tijdens de werkgroep gaan we aan de slag met de lessenserie.

11. WIMS: wiskundevaardigheidstraining met de computer
Jantine Logmans-Spiering, Chr. College Schaersvoorde Aalten afd. havo/vwo
In deze werkgroep maakt u kennis met het internationale, vrij toegankelijke, (wiskunde)programma WIMS. Een prima instrument om uw leerlingen per computer díe vaardigheden te laten trainen, die voor een hoofdstuk van belang zijn.

12. Wiskunde zonder boek
Wim Grosheide, Hermann Wesselink College Amstelveen
Op het Hermann Wesselink College wordt er in klas 1 en 2 wiskunde zonder boek gegeven. Alle algebra wordt geoefend op de computer. Maar ook bij andere onderwerpen wordt op allerlei manieren de computer ingezet. Er worden een aantal voorbeelden getoond. Voorproefje op: www.wiskundezonderboek.nl

13. DWO-ontwerp bij de methode
Peter Boon, Harm Houwing, Freudenthal Instituut Utrecht
De nieuwste mogelijkheden van de DWO (digitale wiskundeomgeving) worden bekeken. Waar voorheen het internet gebruikt werd als bron van informatie en applets voor wiskunde, is het nu mogelijk om via het web complete digitale taken voor leerlingen aan te bieden.

14. Feedback in digitale wiskundeomgevingen
Johan Jeuring, Informatica, Universiteit Utrecht en Open Universiteit en Bastiaan Heeren, Informatica, Open Universiteit Utrecht
Het maken van opgaven speelt een zeer belangrijke rol bij het leren van wiskunde. Digitale wiskundeomgevingen bieden de mogelijkheid om opgaven te maken en direct feedback te krijgen. In deze werkgroep wordt er getoond wat de mogelijkheden zijn, gaan de deelnemers experimenteren met verschillende opgaven, en wordt er kort uitgelegd welke strategieën er zijn voor feedback en wat de belangrijkste technologie is die gebruikt wordt om automatisch feedback te genereren.

15. Wikiwijs: wat kan Wikiwijs voor wiskunde betekenen?
Robert Schuwer, Open Universiteit (Ruud de Moorcentrum) Heerlen
Via Wikiwijs kan open lesmateriaal voor wiskunde gevonden worden, maar het biedt ook mogelijkheden dat materiaal te verwerken tot nieuw lesmateriaal. In deze werkgroep worden de mogelijkheden en hindernissen getoond.

16. Algebra met inzicht?
Christian Bokhove, St. Michaël College Zaandam
Werkgroep die rapporteert over onderzoek waarbij een digitale lessenserie is ingezet om zowel algebraïsche vaardigheden als inzicht te verbeteren.

17. Wiskunde D op afstand (videoconferentie)
Bob Pruiksma met collega’s, CSG Bogerman Sneek
CSG Bogerman te Sneek en SG Broklede te Breukelen hebben een unieke samenwerking opgestart om met behulp van videoconferentie (vc) in combinatie met digitale borden de groepen van beide locaties samen te voegen en op die manier wiskunde D te geven. Deze werkgroep bespreekt onder andere de geschiedenis van de samenwerking, wat er technisch nodig is en wat de factoren zijn voor het succes of het mislukken van een vc-les met digiborden.

18. Serious games en reken-wiskunde-onderwijs. Kan dat wel samengaan?
Vincent Jonker, Freudenthal Instituut Utrecht
Spelletjes zijn inmiddels overal te vinden, op gamecomputers, online in rijke verzamelingen, op diverse telefoons en op de tablet-pc’s (zoals iPad). Mensen spelen graag spelletjes. Wat kan er hergebruikt worden voor het reken-wiskundeonderwijs? Of blijven het gescheiden werelden? In deze werkgroep eerst een inventarisatie van wat er in Nederland en daarbuiten gebeurt op het gebied van ‘serious’ games, en vervolgens inzoomen op de mogelijkheden voor rekenen-wiskunde.

19. Oefenen met de computer: efficiënt en/of effectief?
Michel Doorman, Freudenthal Instituut Utrecht
Is het oefenen van algebraïsche vaardigheden met de computer effectief? Twintig docenten hebben het volgende experiment uitgevoerd: een tweede klas oefent lineaire vergelijkingen met de computer en een parallelklas werkt zonder computer. In deze werkgroep bekijken we de eerste resultaten van de vergelijking tussen de twee klassen.

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

ELWIeR en Ecent als één STEM