Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Alert 14 – rekenen in het (v)mbo

Hieronder een korte samenvatting van de ELWIeR bijeenkomst over ‘rekenen in het (v)mbo’ (en de mogelijke consequenties voor de lerarenopleiding), van 24 maart j.l.
Bij de bijeenkomst waren vertegenwoordigd: de pabo-opleidingen en de lerarenopleidingen tweedegraads. Verder zal er vanuit ELWIeR thans wat tijd gestoken gaan worden in het verder uitzoeken (en dus evt. ontwikkelen) van materiaal voor de opleiding op het gebied van rekenen in het (v)mbo.

Twee cursussen getypeerd
De hier geschetste cursussen worden gegeven bij ROC’s. Natuurlijk, het geven van deze cursussen is slechts een druppel op een gloeiende plaat. Je kunt slechts gaan van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam.
1. Fontys: gemiddeld 4 bijeenkomsten:
’taal’ van het rekenen in het mbo voor de leerlingen; hoofdrekenen; cijferen; breuken/procenten/verhoudingen; ‘geschiedenis’ van de didactiek; verbanden; diagnostiek en hulp bij rekenproblemen;
2. Freudenthal instituut: gemiddeld 4 bijeenkomsten (vervolg cursus zeven bijeenkomsten):
referentiekader rekenen; wat zit er in de domeinen; basisschool didactiek; ijsberg-metafoor; drieslag rekenen; werken met je methode.

Overige opmerkingen tijdens deze bijeenkomst.

  • Een minor-ontwikkeling op dit gebied is prematuur en grijpt misschien sowieso niet aan (Aad geeft aan dat er niet veel belangstelling zal zijn binnen een tweedegraads wiskunde opleiding)
  • Misschien dat de ontwikkeling van een vak ‘reken-didactiek (v)mbo’ mogelijk is.
  • Bij de ontwikkeling zou het goed kunnen werken om zowel een docent wiskunde van een tweede graads lerarenopleiding als een docent rekenen/wiskunde van een pabo te betrekken
  • Bij ELWIeR onderzoek (coördinatie Ronald Keijzer) hebben Nathalie de Weerd en Caroliene van Waveren een voorstel ‘rekenen in de lerarenopleiding’ ingediend. Goed om even af te stemmen (richt zich niet op het mbo)
  • Grote diversiteit van docenten die zich nascholen (wel vaak met hbo-achtergrond, vaak lerarenopleiding, zeer uitzonderlijk met lerarenopleiding wiskunde)
  • Fontys werkt, op verzoek van een MBO, aan toetsontwikkeling voor docenten mbo (rekenen eigen niveau, en vooral er voor zorgen dat het niet allemaal Wiscat toets wordt: opleidingen voor onderwijsassistenten zijn bekend met de Wiscat en denken misschien te gemakklijk dat daar wel snel een toets voor MBOdocenten uit af te leiden is, dat lijkt ons geen goede ontwikkeling. Argumenten: Wiscat is daar niet voor bedoeld en, kent geen indeling in 2F 3F enz, is niet geijkt voor deze groep. Laat staan dat daarmee een ‘3F+’ niveau mee te bepalen is, Anneke)
  • Anneke ziet graag een RekenWeb voor mbo ontstaan: voor studenten om in een veilige omgeving te kunnen oefenen met eenvoudige rekenstof in een voor MBO-ers aantrekkelijke setting, die niet meteen aan de basisschool doet denken.
  • Certificering zal een rol gaan spelen, maar schuiven we nog even vooruit.
  • Ook is er nog genoemd dat er geen geschikte literatuur is voor MBOdocenten in de vorm van een didactiekboek

Afspraken
1. Samenvatting schrijven uit de beide kennisbases als voorbereiding voor een eerste blauwdruk ‘didactiek mbo rekenen’ -> Monica Wijers
2. Onderzoeksmogelijkheden via Ruud de Moor, vooral aspecten als het noodzakelijke netwerk voor een goede implementatie (rol docenten, rol schoolleiding, effect op langere termijn) -> Gé Nielissen ->
3. Misschien een vragenlijst naar Panama/SLW leden -> nog niet uitgewerkt.
4. Bespreking binnen SLW -> Aad Monquil
5. Bijeenkomst in juni. Aad biedt aan een student mee te nemen (goed idee).
6. Verspreiding van informatie over dit initiatief aan grotere groep (zie bijlage 2) -> Vincent Jonker

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

ELWIeR en Ecent als één STEM