Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Alert 36 – Bijeenkomst onderzoeksgroep 2e/1e graads (24-1-2013)

Binnen ELWIeR is een onderzoeksgroep 2e/1e graads lerarenopleiding wiskunde ontstaan. Deze groep zal bij elkaar komen op:

24 januari 2013, 14:00 tot 16:00
Freudenthal Instituut, Princetonplein 5, zaal 4.01

Als u belangstelling hebt om bij deze groep aan te sluiten, stuur dan een mail aan Vincent Jonker.

Organisatoren:
Paul Drijvers, Tom Goris, Vincent Jonker Ton Konings, Aad Monquil, Bert Zwaneveld

Achtergrond:
Op 24 januari zullen twee thema’s aan de orde gesteld worden:

  • Wiskunde en ICT
  • Afstudeeronderzoek lerarenopleiding

Ad. 1 Wiskunde en ICT (2e en 1e graads)

Het bevorderen van een geïntegreerd gebruik van ICT in het wiskundeonderwijs. Het moet leiden tot een aantoonbaar veranderd gedrag van beginnende docenten met betrekking tot ICT-gebruik in de les. Om dit te bereiken wordt ten eerste een module ontworpen voor de lerarenopleidingen wiskunde waarin studenten een vakdidactische gefundeerde visie te ontwikkelen op het gebruik van ICT als een vanzelfsprekend onderdeel van hun lessen. Ten tweede wordt de eigen expertise van lerarenopleiders vergroot door onderzoek te doen naar het gebruik van ICT in wiskundelessen. Tom Goris e.a. zullen eea toelichten.

Ad. 2. Afstudeeronderzoek lerarenopleiding (2e en 1e graads)

Hoe verwerken de bijna afgestudeerde studenten van de wiskundelerarenopleidingen (2e en 1e graads) hun vakdidactische kennis, vaardigheden en competenties in hun afstudeeronderzoek, in het geval dit de vorm van een praktijkonderzoek heeft? Dit is de centrale onderzoeksvraag van het ELWIeR onderzoek voor de komende periode. Bert Zwaneveld zal eea toelichten.

Voor details zie:

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

ELWIeR en Ecent als één STEM