Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Pisa vergelijkend onderzoek

PISA is het grootste internationaal vergelijkende onderzoek naar de prestaties van leerlingen in onderwijsstelsels in de wereld en geeft inzicht in de prestaties van 15-jarige leerlingen in 65 landen (OECD-lidstaten en geassocieerde landen) op het gebied van lezen, wiskunde en science.

In PISA 2012 was er (evenals in 2003) extra aandacht voor wiskunde (meetkunde, algebra, statistiek, rekenen).
PISA wordt eens in de drie jaar uitgevoerd, PISA 2012 is de vijfde cyclus. Deze is afgenomen in 34 OECD-lidstaten en 31 partnerlanden en partnereconomieën bij in totaal ongeveer 510.000 leerlingen. De testen in 2012 alsmede een leerlingenvragenlijst zijn in Nederland afgenomen door het CITO bij een representatieve steekproef van 4.460 15-jarige leerlingen afkomstig van 172 opleidingen vmbo en havo/vwo, en 5 opleidingen praktijkonderwijs.

In het algemeen blijkt uit PISA 2012 dat de relatieve positie van Nederland ten opzichte van andere landen is verbeterd. De absolute scores zijn op hoofdlijnen gelijk gebleven ten opzichte van de vorige cyclus, PISA 2009. De score van Nederland in PISA 2012 op wiskundige vaardigheden is goed, maar is wel gedaald ten opzichte van eerdere metingen. Nederland staat met 523 punten in de ranking als derde land in Europa, na Liechtenstein en Zwitserland.

Land 2012 2009 2003
Shanghai-China 613 600
Singapore 573 562
Hong-Kong-China 561 555 540
Chinese Taipei 560 544
Korea 554 546 548
Japan 536 529 536
Liechtenstein 535 536 540
Switzerland 531 534 523
Netherlands 523 526 551
Estonia 521
Finland 519 541 543
Canada 518 527 537

Verwijzingen

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

ELWIeR en Ecent als één STEM