Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

TRaP – Taal en Rekenen als Professie


TRaP-project (Taal en Rekenen als Professie)

Professionalisering binnen leergemeenschappen om talige ondersteuning in interactieve reken-wiskundelessen te realiseren

In dit project (2013-2015, NRO) gingen onderzoekers en leraren na hoe zij de aandacht voor de taal in de reken-wiskundeles gezamenlijk kunnen verbeteren. In het project is gewerkt met netwerken van leraren. Dit lijkt een professionaliseringsaanpak die op grotere schaal kan worden ingezet.

Rekentaalkaart

Een praktische opbrengst is de Rekentaalkaart (september 2015):

Literatuur

  • Munk, F. (2015). Hoe zeggen we dit in de rekenles? aandacht voor taal in het rekenonderwijs (PDF) Volgens Bartjens, 35(1), 34-37. .

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM