Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

LPNPO en de post-hbo opleiding coördinator rekenen

Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs

LPNPO

Kennisnetwerk van 20 samenwerkende nascholingsinstellingen verbonden aan hogescholen

Zie ook Post HBO opleiding rekencoördinator.

Kerntaken

Dit platform staat voor: Kennisdeling, professionalisering en het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige voortgezette professionalisering voor leraren. Zo worden er onder andere gezamenlijk Post Hbo-opleidingen ontwikkeld en aangeboden.

Het LPNPO volgt de landelijke ontwikkelingen vanuit het perspectief van de scholingsbehoeften bij leerkrachten in het basisonderwijs en voert regelmatig overleg met de bestuurders, leraren en schoolleiders, met brancheorganisaties en het ministerie van OCW. Tevens wordt samengewerkt met het Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs (LOBO) waaraan alle pabo’s uit Nederland deelnemen.

De drie kerntaken van het Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs zijn:

  • Kennisdeling, informatie-uitwisseling en professionalisering
  • Representatie, vertegenwoordiging, belangenbehartiging op cruciale plaatsen;
  • Stelsel onderhouden en uitbreiden: vertalen van beleid en markt naar opleidingen.

Lees meer

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM