Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Post HBO opleiding rekencoördinator

Gecertificeerde eenjarige (post hbo) opleiding rekencoördinator voor het primair onderwijs

 • Doelstelling: de deelnemer kan na het volgen van de opleiding een wezenlijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs in rekenen en wiskunde.
 • De post-hbo-opleiding kan door iedere pabo aangeboden worden.
 • De opleiding staat onder auspicien van het Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs

Achtergrond

 • De opleiding heeft als doel leraren te scholen voor de taak van coördinator rekenen (synoniem voor rekencoördinator of rekenspecialist) waarbij de taak kan worden uitgevoerd binnen één school of bovenschools. De opleiding is gericht op het ontwikkelen van competenties op twee terreinen: Eigen gecijferdheid en micro-vakdidactiek met zicht op leerlijnen en inhoudelijke kwaliteitszorg. Vertrekkend vanuit de eigen ervaring als leerkracht wordt gewerkt aan de vaardigheden als coach van collega’s en het opzetten van beleid in school.

Oproep 2018-2019

Op diverse pabo’s zal in het seizoen de opleiding uitgevoerd worden. Enkele pabo’s hebben echter net niet genoeg cursisten voor doorgang.

Oproep juli 2018 -> Wil iedere pabo zich even melden die de opleiding aanbiedt, inclusief het aantal cursisten. Dan kan er eventueel samengewerkt worden om zo maximaal mogelijk te kunnen doordraaien. Graag een mail aan elwier@fi.uu.nl.

Kaart van Nederland -> De gele stipjes zijn de pabo’s die de post-hbo opleiding rekencoordinator aanbieden.

 • rood = bestuurlijk netwerk
 • geel = pabo’s die post-hbo opleiding rekencoordinator aanbieden
 • blauw = overig
Deze update is inmiddels uitgevoerd en verwerkt in het materiaal.

 • Doel: Actualiseren van het curriculum van de post-hbo-opleiding rekencoördinator
 • Initiatiefnemers: Carla Compagnie, Ronald Keijzer, Fokke Munk, Vincent Jonker
 • Voorbereidende brainstorm: 12 juni 2015 (docenten rekenen/wiskunde van de pabo met ervaring met het geven van deze opleiding, e.a.)
 • Budget: 30 kE (van de participerende pabo’s)
 • Looptijd: juni 2016 tot oktober 2017

Nieuwe thema’s:

 • Passende Perspectieven voor rekenen
 • Digitale didactiek
 • Onderzoekend leren in de reken-wiskundeles
 • Taal in de reken-wiskundeles / interactie in de reken-wiskundeles / talk moves
 • Aandacht voor social math norms in de rekenles (zelfvertrouwen, feedback, interactie)
 • Vakoverstijging, met name in de richting van wetenschap en techniek
 • 21 st eeuw leren (flipping the classroom)
 • Rekencoördinator en studenten in de stageschool
Van de noodzaak voor een rekenspecialist in de school was voor het eerst serieus sprake eind jaren zeventig van de vorige eeuw. Het Wiskobas-Project liep ten einde en een zogenaamde ‘Wiskobaas’ zou kunnen zorgen voor implementatie van de ideeën in de scholen (De Moor, 1978). De Wiskobaas is er nooit gekomen en het idee van de rekenspecialist of rekencoördinator verdween tot begin jaren 90 van tafel. Verschillende plannen, die voor een deel voortkwamen uit de NVORWO, hebben geleid tot het idee om een rekencoördinator gericht te voeden met vakinhoudelijke thema’s uit projecten als TAL (Tussendoelen Annex Leerlijnen) (Treffers, Van den Heuvel-Panhuizen, & Buijs, 1999; Van den Heuvel-Panhuizen, Buijs, & Treffers, 2001; Van den Heuvel-Panhuizen & Buijs, 2004; Van Galen, et al., 2005; Gravemeijer, et al., 2007) en MORE (Methoden in het reken-wiskundeonderwijs) (Gravemeijer, et al., 1993). Zo ontstonden bijvoorbeeld de modules van de Nationale Cursus RekenCoördinator, kortweg ‘de NCRC-modules’ (Van den Heuvel-Panhuizen & De Goeij, 2003). De NCRC-modules waren gericht op de ontwikkeling van het Nederlandse reken-wiskundeonderwijs (Goffree, 1995). Deze modules werden door onderzoekers en ontwikkelaars ook gezien als implementatietraject van de ‘Proeve van een nationaal programma voor het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool’ (Treffers, De Moor, & Feijs, 1989). De initiatiefnemers van de ‘Proeve…’ realiseerden zich steeds meer dat het realistische reken-wiskundeonderwijs dat hen voor ogen stond een investering vroeg in de vakdidactische vaardigheden van leraren. Een aanspreekpunt op de werkvloer, een deskundige collega, zou hierbij van pas kunnen komen.
 • Compagnie, C. and Keijzer, R. (2015). Actualiseren van de post-hbo-opleiding rekencoördinator. Volgens Bartjens, 35(2), 50-54. (pdf).
 • Moor, E. W. A. d. (2010). Vakdidactische nascholing: droom en werkelijkheid. Panama-Post. Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 29(4), 23-27.
 • Hertog, J. B. d. (2003). De post hbo-opleiding tot coordinator rekenen – de weg naar een opleidingsontwerp. Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 21(3), 21-27
 • Den Hertog, J. (2008). De coördinator aan het werk. Paper presented at the Nationale Reken Dagen 2008, Noordwijkerhout.
 • Hertog, J. B. d. (2011). Revisie van de post-hbo-opleiding coördinator rekenen-wiskunde – een terugblik en een begin -. Panama-Post. Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 30(3), 28-38
 • Jonker, V., Keijzer, R., Compagnie, C. and Munk, F. (2014). Op elke school een rekencoördinator: ervaringen delen in een netwerk|6815. Volgens Bartjens, 33(5), 28-30.
 • Keijzer, R. (2004). Hoe krijg ik mijn collega’s mee? Impressies van de post-hbo-opleiding ‘Rekencoördinator’. Volgens Bartjens, 23(5), 30-32
 • Van Zanten, M. (2009). De rekencoördinator. Motor achter verbetering van het reken-wiskundeonderwijs. Volgens Bartjens, 29(2), 32-24.

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

ELWIeR en Ecent als één STEM