Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Alert 267 – Landelijke werkconferentie Platform Taalgericht Vakonderwijs ‘Werken aan vaktaal’

Op 30 november 2016 organiseert het Platform Taalgericht Vakonderwijs een Landelijke werkconferentie voor vak- én taaldocenten, taalcoördinatoren, lerarenopleiders, begeleiders en nascholers in po, vo en mbo. Het thema is Werken aan Vaktaal. Welke kennis over taal is nodig in contextrijke lessen waarin vakdoelen voorop staan, veel interactie plaatsvindt en leerlingen taalsteun wordt geboden? En hoe kan deze kennis kan worden ingebed in taalgericht vakonderwijs?

De hoogleraren vakdidactiek Carla van Boxtel en Harrie Eijkelhof gaan in hun lezingen op deze vragen in. Verder biedt het programma presentaties van goede praktijken, workshops en rondetafelsessies.

Meer informatie over programma, locatie en inschrijving vindt u op  http://www.taalgerichtvakonderwijs.nl/nieuws/00027/.

ELWIeR en Ecent als één STEM