Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Kennisbasis techniek vakinhoudelijk

2023

10voordeleraar.nl/kennisbases/publicaties

2016

In de kennisbasis techniek wordt de vakinhoudelijke component beschreven. Soms is er met opzet voor gekozen om veel voorbeelden te geven om de diversiteit van het vakgebied techniek te illustreren. Om het niveau indien nodig meer specifiek te duiden, bevat de kennisbasis per domein of thema verwijzingen naar literatuur. De literatuurlijst is tevens als bijlage bij deze kennisbasis opgenomen.

Gerelateerde artikelen

ELWIeR en Ecent als één STEM