Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Conferentie vo-mbo: Rondom Rekenen

Op 14 december 2016 organiseren de Steunpunten taal en rekenen mbo en vo een gezamenlijke rekenconferentie in congrescentrum ReeHorst in Ede.

Achtergrond
Op 8 juli is de agenda rekenonderwijs vo/mbo naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze rekenagenda, met als doel de motivatie voor rekenen in alle geledingen hoog te houden, is het overkoepelende thema van de conferentie. De punten uit de rekenagenda worden voor u geconcretiseerd in een groot aantal workshops en lezingen.

Doelgroep
De conferentie richt zich niet alleen op docenten die rekenen geven, maar ook op projectleiders, rekencoördinatoren, beleidsmedewerkers en/of managers die meer willen weten van de huidige stand van zaken rondom het rekenonderwijs, de rekentoets en/of het rekenexamen.

Programma
Tot verbijstering van Pythagoras!?
We beginnen de dag plenair met een inleiding op de agenda rekenonderwijs vo/mbo door mevrouw mr. Alida Oppers, directeur-generaal van het ministerie van OCW. Daarna volgt perceptueel manipulator Dan LeFay met de keynote ‘Tot verbijstering van Pythagoras!?’.

Workshops en lezingen
Er zijn twee rondes, waarin u kunt kiezen uit ruim veertig workshops en lezingen. Per ronde kunt u kiezen voor één workshop van 1,5 uur of twee lezingen van 45 minuten. De workshops en lezingen sluiten aan bij de thema’s uit de agenda rekenonderwijs:

  • Studenten motiveren (o.a. belang van rekenvaardigheid laten zien, studenten bij rekenonderwijs en -examen betrekken)
  • Docenten en rekencoördinatoren faciliteren (o.a. borgen pedagogisch-didactische kwaliteiten, kennisdeling, onderzoek rekenzwakke studenten, excellentieprogramma’s)
  • Sturing op resultaten door management/bestuur (o.a. inzicht in resultaten, planvorming)
  • Kennis over rekenonderwijs vergroten (onderzoek, instrumentontwikkeling)

Beurs
Er is in het centrale gedeelte ook plaats ingeruimd voor uitgevers en ondersteuningsinstellingen om hun producten onder uw aandacht te brengen.

Paneldiscussie “De toekomst van het rekenonderwijs”
We sluiten de dag gezamenlijk af met een grote paneldiscussie onder leiding van het Nederlands Debatinstituut. Politici en vertegenwoordigers van schoolbesturen, leerlingen, studenten en docenten (voor- en tegenstanders) gaan met elkaar en met u in discussie over de toekomst van het rekenonderwijs. De hamvraag is: Wat gebeurt er na de verkiezingen met rekenen?

Locatie
Congrescentrum ReeHorst | Bennekomseweg 24 | Ede

Kosten
De kosten bedragen € 150 incl. btw en parkeermunt.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via het digitale inschrijfformulier.

ELWIeR en Ecent als één STEM