Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Natk4all: universitaire cursussen voor natuurkunde eerstegraders

In het artikel Vakinhoud natuurkunde eerstegraders op één lijn bij Technische Universiteiten berichtten wij in 2013 over het gelijktrekken van de opleidingen tot eerstegraads natuurkundedocent. Inmiddels is dit project, genaamd Natk4all, gestart met ondersteuning van het ministerie van OCW. Bij Natk4all worden elf cursussen ontwikkeld, van quantummechanica tot grondslagen van de natuurkunde, die vanaf september 2015 van start gaan. Doel is meer natuurkundedocenten opleiden. Tegelijkertijd bieden de cursussen een buitenkans voor al werkende docenten om zich vakinhoudelijk te verdiepen. Ook docenten die al lesgeven, maar hun bevoegdheid nog moeten halen, kunnen zich opgeven.

De noodzaak tot het inzetten van academisch geschoolde natuurkundedocenten in het voortgezet onderwijs wordt breed gedeeld, maar de instroom bij de lerarenopleidingen is onvoldoende om in deze behoefte te voorzien. Om de instromers uit andere exacte studierichtingen bij te spijkeren in de verschillende vakdeficiënties op het gebied van de natuurkunde, hebben de negen universitaire lerarenopleidingen het project Natk4all in het leven geroepen.

Deelnemers aan Natk4all krijgen op gemiste deelterreinen, bijvoorbeeld quantumfysica, een eerste vak aangeboden dat hen in staat stelt het desbetreffende onderwerp naar behoren te verzorgen op havo-vwo bovenbouw niveau. Zij moeten dus duidelijk boven de stof staan en met name ook conceptueel de onderwerpen goed beheersen.

Natk4all omvat elf cursussen om de meest voorkomende vakdeficiënties weg te werken. De cursussen zijn op universitair niveau, worden afgesloten met een tentamen, zijn erkend door alle lerarenopleidingen en worden op vrijdagmiddag in Utrecht gegeven. Bij het ontwikkelen van de cursussen wordt volop gebruik gemaakt van digitale bronnen, zodat ook zelfstudie op onderdelen mogelijk is.

Een overzicht van de cursussen van het Natk4all curriculum:

  • Quantumfysica (6 ECTS*)
  • Elektriciteit en Magnetisme (6 ECTS)
  • Grondslagen en geschiedenis van de natuurkunde (6 ECTS)
  • Speciale relativiteitstheorie (3 ECTS)
  • Mechanica (3 ECTS)
  • Sterrenkunde (3 ECTS)
  • Thermodynamica (3 ECTS)
  • Deeltjesfysica (3 ECTS)
  • Biofysica (3 ECTS) / Geofysica (3 ECTS)**
  • Practica (3 ECTS, zomercursus)

* 1ECTS komt overeen met een studielast van 28 uur.
** Niet elk cursusjaar, afwisselendgegeven.

Natk4all staat open voor eenieder die zijn of haar kennis op het gebied van denieuwe examenonderwerpen wil verdiepen op universitair niveau. De cursussen worden tot en met 2016met steun van OCW opgezet en gegeven. Daarna moet het programma op eigen krachtverder.

ELWIeR en Ecent als één STEM