Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Terugblik op workshop Sally Brown: Using good assessment and feedback practices

Op 15 maart gaf de Engelse toetsdeskundige emerita Prof. Dr. Sally Brown een workshop voor de faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht in het Teaching & Learning Lab. Brown is werkzaam geweest bij verschillende universiteiten over de wereld en werkt inmiddels al 25 jaar samen met Onderwijs & Training (voormalig IVLOS) van de UU. De workshop bestond uit haar presentatie afgewisseld met verschillende groepsopdrachten waarin we tot nadenken werden gezet over assessment.

Feed-forward
Brown ziet assessment als één van de belangrijkste elementen in het onderwijs. De docent kan door assessment zien waar studenten staan in hun leerproces. Maar ook voor de studenten zelf geeft dit inzicht in hun eigen leren. Eigenlijk zijn we ze dit zelfs verplicht, aldus Brown. Zij krijgen met de uitkomst van een assessment inzicht in welke keuzes ze moeten maken: “Students need to know how their doing, need to know to consolidate their making sensible choices about where to go next”. Assessment is dus eerder feed-forward dan feedback, omdat vooruit gekeken kan worden naar welke keuzes er gemaakt moeten worden en keuzes gebaseerd kunnen worden op de huidige kennis en stand van zaken.

Diversiteit aan mogelijkheden
De Engelse term assessment is een stuk breder dan de Nederlandse term “toetsing”. Assessment omvat alle manieren waarop je de voortgang van een student kan beoordelen. Dit kan met een blog, posterpresentatie, peerfeedback, toets, rapport, essay, enzovoorts. In totaal, zo vertelde Brown, is zij samen met een collega na een brainstormsessie op meer dan 178 assessment mogelijkheden gekomen. Er is dus een diversiteit aan methoden die men kan gebruiken om de voortgang van studenten te monitoren.

Deze diversiteit biedt de kans om op basis van de competenties die studenten leren de juiste toetsvorm te kiezen. Een ander voordeel van vele vormen en soorten toetsen is dat frauderen voor studenten heel moeilijk wordt. De momenten waarop er gefraudeerd wordt door studenten, hebben veelal te maken met het hergebruik van dezelfde toetsmethodes en vragen ieder jaar. Het advies van Sally Brown is dan ook: “Be brave and try something new.” Probeer elke keer nieuwe mogelijkheden uit in het onderwijs. Ga in gesprek met collega’s om te kijken hoe je nieuwe vormen van assessment kunt inzetten en breid je itembank met vragen uit.

Adviezen tot nadenken
Tot slot waren er nog twee adviezen tot nadenken die Brown de groep meegaf:

  • Belangrijk is dat docenten getraind worden in het maken van goede assessments. Een goede toetsvraag maken of opdracht bedenken is geen gemakkelijke opgave. Training en samenwerking met collega’s en onderwijsondersteuners is hierin belangrijk.
  • Bedenk goed wanneer je welke assessment wilt afnemen en met welk doel: “Timing and purpose is crucial”. Toets bijvoorbeeld niet alleen aan het einde van een cursus, maar ook na twee weken of halverwege de cursus. En toets niet alleen om het toetsen, maar juist ook met een duidelijk doel, bijvoorbeeld op basis van één van de niveaus van Blooms Taxonomy.

Het was een inspirerende workshop van een zeer enthousiaste Sally Brown!

ELWIeR en Ecent als één STEM