Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

OCW wil graag input van rekenexperts voor een mini-reken-onderzoekje dit voorjaar

Dalende trend in rekenresultaten (TIMSS en eindtoets primair onderwijs) zijn voor OCW aanleiding zelf een onderzoekje uit te voeren op dit gebied.
Ze doen dit door rekenexperts uit te nodigen een online enquete in te vullen (zes korte vragen, die anoniem kunnen worden ingevuld, en waar het mogelijk is ook op anderen te reageren).

Daarnaast nodigt OCW deze zelfde experts uit voor een mini-conferentie over rekenonderwijs in het primair onderwijs bij het ministerie op woensdag 7 juni a.s. (14.00 – 16.30). U kunt zich opgeven door een mail te sturen aan f.soetenga [at] minocw.nl (Freek Soetenga, OCW).

OCW vat de antwoorden op de zes vragen samen. Deze samenvatting zal men ook met alle deelnemers delen. Deze analyse – samen met eerder afgenomen interviews en een tweetal verdiepende onderzoeken – wordt meegenomen richting de mini-rekenconferentie op 7 juni. Bij die bijeenkomst wil OCW verkennen wat we gezamenlijk kunnen doen om de rekenvaardigheid van leerlingen te verbeteren.

OCW vraagt uiterlijk 25 mei te reageren.

ELWIeR en Ecent als één STEM