Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Tussendoelen wiskunde onderbouw vo geen wettelijke status

De tussendoelen voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde zullen geen wettelijke status krijgen. De tussendoelen zijn voorbeeldmatige uitwerkingen van de kerndoelen, eind vmbo 2 en havo-vwo 3.

De tussendoelen voor de kerndoelen werden door SLO ontwikkeld met het oog op de Diagnostische tussentijdse toets (DTT). Nu de pilot DTT eind 2017 wordt afgerond en er geen verplichte tussentijdse toets voor het onderwijs zal komen, is er geen aanleiding om een wettelijke status aan deze tussendoelen toe te kennen.

Er hebben twee marktpartijen zich gemeld voor een eventuele doorontwikkeling van de Diagnostische Tussentijdse Toets te weten A-Vision en Dedact.

De vraag dringt zich natuurlijk wel op of er dan wellicht iets anders nodig is in de Nederlandse situatie. Die vraag wordt mede ingegeven door hoe Nederland het doet in internationaal vergelijkende onderzoeken (zoals Pisa en Timms). Het blijft daarbij natuurlijk altijd de vraag waar je in moet investeren (de toets, de docent, het leerlingmateriaal, …).

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM