Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Panama Conferentiebundel 28 (2010)

Panama Cursusboek 28 – 2010
Thema: Waardevol reken-wiskundeonderwijs – kenmerken van kwaliteit
Eindredactie: Marc van Zanten
Uitgave: Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Artikelen

 • Boswinkel, N. (2010). Het rekenen de baas (PDF). In M. Van Zanten (Ed.), Panama Cursusboek 28 Waardevol reken-wiskundeonderwijs – Kenmerken van kwaliteit – (Vol. 28, pp. 101-113). Utrecht: Panama/ Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht.
 • Corbet, K. (2010). Het referentiekader rekenen in het MBO – vele uitdagingen! (PDF). In M. Van Zanten (Ed.), Panama Cursusboek 28 Waardevol reken-wiskundeonderwijs – Kenmerken van kwaliteit – (Vol. 28, pp. 129-132). Utrecht: Panama/ Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht.
 • Corvers, J., De Lange, J. and Leseman, P. (2010). Van videoclip naar TalentKaart (PDF). In M. Van Zanten (Ed.), Panama Cursusboek 28 Waardevol reken-wiskundeonderwijs – Kenmerken van kwaliteit – (Vol. 28, pp. 75-83). Utrecht: Panama/ Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht.
 • Garssen, F. (2010). Specifieke wiskundige kennis, inzicht en vaardigheden van leerkrachten. (PDF). In M. Van Zanten (Ed.), Panama Cursusboek 28 Waardevol reken-wiskundeonderwijs – Kenmerken van kwaliteit – (Vol. 28, pp. 185-196). Utrecht: Panama/ Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht.
 • Goddijn, A. (2010). 1 + 1 is genoeg (PDF). In M. Van Zanten (Ed.), Panama Cursusboek 28 Waardevol reken-wiskundeonderwijs – Kenmerken van kwaliteit – (Vol. 2010, pp. 59-73). Utrecht: Panama/ Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht.
 • HaVER-team. (2010). Handig rekenen en gedachtenvol oefenen – met kleine veranderingen op weg naar geïnspireerd reken-wiskundeonderwijs – (PDF). In M. Van Zanten (Ed.), Panama Cursusboek 28 Waardevol reken-wiskundeonderwijs – Kenmerken van kwaliteit – (Vol. 28, pp. 211-219). Utrecht: Panama/ Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht.
 • Haverhals, A. (2010). De positie van het cijferend rekenen binnen het realistisch reken-wiskundeonderwijs – een onderzoek naar de opvattingen, ideeën en attituden van leerkrachten – (PDF). In M. Van Zanten (Ed.), Panama Cursusboek 28 Waardevol reken-wiskundeonderwijs – Kenmerken van kwaliteit – (Vol. 28, pp. 159-172). Utrecht: Panama/ Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht.
 • Huitema, S. (2010). Dagelijks instructie – goede rekenresultaten voor de hele groep – (PDF). In M. Van Zanten (Ed.), Panama Cursusboek 28 Waardevol reken-wiskundeonderwijs – Kenmerken van kwaliteit – (Vol. 28, pp. 133-138). Utrecht: Panama/ Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht.
 • Lenstra, J. K. (2010). KNAW-advies Rekenonderwijs op de basisschool – analyse en sleutels tot verbetering (PDF). In M. Van Zanten (Ed.), Panama Cursusboek 28 Waardevol reken-wiskundeonderwijs – Kenmerken van kwaliteit – (Vol. 28, pp. 27-31). Utrecht: Panama/Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht.
 • Lit, S. and Keijzer, R. (2010). Waardevol reken-wiskundeonderwijs – kenmerken van kwaliteit (PDF). In M. Van Zanten (Ed.), Panama Cursusboek 28 Waardevol reken-wiskundeonderwijs – Kenmerken van kwaliteit – (Vol. 28, pp. 243-276). Utrecht: Panama/ Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht.
 • Scherer, P. and Krauthausen, G. (2010). Natural Differentiation in Mathematics – the NaDiMa project (PDF). In M. Van Zanten (Ed.), Panama Cursusboek 28 Waardevol reken-wiskundeonderwijs – Kenmerken van kwaliteit – (Vol. 28, pp. 33-57). Utrecht: Panama/ Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht.
 • Van der Burg, M. and Espeldoorn-Finke, M. (2010). Beeld van het rekenonderwijs – Rekenonderwijs door de ogen van leerkrachten en leerlingen (PDF). In M. Van Zanten (Ed.), Panama Cursusboek 28 Waardevol reken-wiskundeonderwijs – Kenmerken van kwaliteit – (Vol. 28, pp. 85-99). Utrecht: Panama/ Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht.
 • Van der Kooij, H. (2010). Beroepscompetenties en wiskundige vaardigheid (PDF). In M. Van Zanten (Ed.), Panama Cursusboek 28 Waardevol reken-wiskundeonderwijs – Kenmerken van kwaliteit – (Vol. 28, pp. 115-127). Utrecht: Panama/ Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht.
 • Van der Noort, V. (2010). Getallen zijn je beste vrienden (PDF). In M. Van Zanten (Ed.), Panama Cursusboek 28 Waardevol reken-wiskundeonderwijs – Kenmerken van kwaliteit – (Vol. 28, pp. 149-157). Utrecht: Panama/ Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht.
 • Van Steenbrugge, H., Valcke, M. and Desoete, A. (2010). Moeilijke onderwerpen in het wiskundecurriculum – een bevraging van leraren in het Vlaamse basisonderwijs – (PDF). In M. Van Zanten (Ed.), Panama Cursusboek 28 Waardevol reken-wiskundeonderwijs – Kenmerken van kwaliteit – (Vol. 28, pp. 197-206). Utrecht: Panama/ Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht.
 • Vermeulen, W. (2010). Hoe de zakrekenmachine te integreren in het basisonderwijs? (PDF). In M. Van Zanten (Ed.), Panama Cursusboek 28 Waardevol reken-wiskundeonderwijs – Kenmerken van kwaliteit – (Vol. 28, pp. 139-148). Utrecht: Panama/ Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht.
 • Verschoor, M. (2010). Kenmerken van waardevol reken-wiskundeonderwijs – gevorderde, functionele en schoolse gecijferdheid – (PDF). In M. Van Zanten (Ed.), Panama Cursusboek 28 Waardevol reken-wiskundeonderwijs – Kenmerken van kwaliteit – (Vol. 28, pp. 235-242). Utrecht: Panama/ Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht.
 • Westra-Mattijssen, A. (2010). Met de leraar een stap verder – ‘vermenigvuldigen met hele getallen’ als voorbeeld – (PDF). In M. Van Zanten (Ed.), Panama Cursusboek 28 Waardevol reken-wiskundeonderwijs – Kenmerken van kwaliteit – (Vol. 28, pp. 173-184). Utrecht: Panama/ Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht.
 • zOEFi-team. (2010). zOEFi een jaar later … – didactische kenmerken van basaal, digitaal, klassikaal oefenen – (PDF). In M. Van Zanten (Ed.), Panama Cursusboek 28 Waardevol reken-wiskundeonderwijs – Kenmerken van kwaliteit – (Vol. 28, pp. 221-219). Utrecht: Panama/ Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht.

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM