Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Aandacht voor NLT specifieke competenties: ELAN

Hoeveel aandacht is er voor NLT specifieke competenties in de opleiding van het instituut voor Lerarenopleiding, Wetenschaps- en techniekcommunicatie & Onderwijspraktijk (ELAN)? Dat vindt u in het onderstaande inventarisatieoverzicht. Deze inventarisatie is gemaakt op 22 maart 2013. De contactpersonen waren Fer Coenders (scheikunde) en Henk Pol (natuurkunde).

Binnen de lerarenopleiding van ELAN wordt de meeste aandacht besteed aan NLT docent competenties binnen de onderdelen vakdidactiek. En dan met name bij scheikunde en natuurkunde.

Bij vakdidactiek scheikunde wordt er bij vakdidactiek 1 aandacht gegeven aan NLT in de vorm van het bekijken van een NLT module. Daarnaast wordt er een opdracht gegeven om een ontwerpopdracht voor scheikunde te ontwerpen op hoofdlijnen.
Bij vakdidactiek 2 van scheikunde wordt gewerkt aan het verkennen van de doelstellingen van NLT. In een andere bijeenkomst wordt een module van NLT vergeleken met een nieuwe scheikunde module.

Bij vakdidactiek van natuurkunde wordt er in 2 bijeenkomsten nader ingegaan op NiNa, ANW, O&O en NLT. Naast een korte inleiding op hoofdlijnen wordt een module van NLT bekeken. De opdracht die daarbij hoort is ontwerpen van lesmateriaal gekoppeld aan de actualiteit.

In schooljaar 2013/2014 wordt er in plaats van een onderdeel vakdidactiek een vak bètadidactiek ingevoerd.

Competentie 3: Vakinhoudelijk en didactisch competent

 

Hoe in opleiding aan de orde? Welke materialen zijn beschikbaar?
Samenstellen schoolcurriculum en onderwijsmateriaal Doelstellingen en kenmerken van NLT

Ontwerpen Technisch ontwerp/actuele opdrachten

Beoordelen onderwijsleermaterialen

1. Powerpoint (sessie 12 en 14)
2. NLT relevante opdrachten
3. Opdracht bij exactueel
4. Opdracht Chemie Actueel
5. Opdracht vergelijken lesmethoden
6. Handboek leerlijn nieuwe scheikunde
Inhoudelijk bekwaam Vakinhoudelijk onderzoek in de masterfase (30 EC)

Didactische werkvormen: verbreden eigen pallet

Onderwijsuitvoering Beoordelen contextrijk onderwijsleermateriaal

Ontwerpen contextrijk toetsmateriaal

Probleemoplossen (eigen strategie, leerlingenstrategie, didactiek voor ondersteuning)

1. Opdrachten
2. Artikelen (probleemoplossen)

Competentie 4: Organisatorisch competent

Hoe in opleiding aan de orde? Welke materialen zijn beschikbaar?
Informatie en materiaal Beargumenteerde keuzes maken bij bijvoorbeeld leermaterialen of boeken
Onderwijsorganisatie

Competentie 5: Competent in het samenwerken met collega’s

Hoe in opleiding aan de orde? Welke materialen zijn beschikbaar?
Samenwerken in een multidisciplinair team Samenwerken met collega-studenten tijdens studieonderdelen en tijdens Onderzoek van Onderwijs (10 EC onderdeel)

Competentie 6: Competent in het samenwerken met de omgeving

Hoe in opleiding aan de orde? Welke materialen zijn beschikbaar?
Zicht op bètastudies en beroepen Hebben studenten enigszins door op Universiteit te studeren
Samenwerking met partners buiten school

Competentie 7: Competent in reflectie en ontwikkeling

Hoe in opleiding aan de orde? Welke materialen zijn beschikbaar?
Actualisering en vernieuwing

ELWIeR en Ecent als één STEM