Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Overzicht NLT in de 1e graadsopleidingen

Er is door de werkgroep Opleiding en Professionalisering NLT in 2011 een inventarisatie gedaan naar de mate en vormen waarin NLT-onderwijs onder de aandacht wordt gebracht bij studenten uit de eerstegraads lerarenopleidingen. Dit om als opleidingen ideeën op te doen en van elkaar te leren. Hiervoor is een verzoek naar de opleidingen gegaan om aan te geven wat zij doen aan NLT. In najaar 2012 zijn alle opleidingen die opleiden tot eerstegraads docent in een bèta-vak bezocht. Opleiders zijn bevraagd op het NLT onderwijs aan de opleiding vanuit het perspectief van de beschreven competenties.

Mocht het geschetste beeld geen recht doen aan de werkelijke situatie van uw opleiding, of wilt u (aanvullende) opleidingsmaterialen delen, dan kunt u dat doorgeven aan Alice Veldkamp.

Opleiding
/
competentie
TU/e ESoE RUG UU COLUU Radboud ICLON UT ELAN VU UVA-ILO TU Delft Fontys Tilburg HU
1: Inter-persoonlijk competent

Volgens SBL, 2004

Geen NLT-specifieke invulling

2: Pedagogisch competent
3: Vakinhoudelijk en didactisch competent X| X| X| ? X| X| X| X X| X| X|
4: Organisatorisch competent X X X| ? X X X| X X X X|
5: Competent in het samenwerken met collega’s X + X| ? + + X| + + X X|
6: Competent in het samenwerken met de omgeving + ? + + + + X|
7: Competent in reflectie en ontwikkeling + + X| ? X X + X|

Legenda
X : expliciet NLT
+ : Impliciet NLT, meestal binnen cursuselement Bèta-didactiek
X| en +| : Beschikbaar materiaal
? : niet ingevuld door de opleiding

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM