Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Aandacht voor NLT specifieke competenties: VU

Hoeveel aandacht is er voor NLT specifieke competenties in de opleiding van Universitaire Lerarenopleiding, Faculteit Psychologie en Pedagogiek, Vrije Universiteit Amsterdam (VU)? Dat vindt u in het onderstaande inventarisatieoverzicht. Deze inventarisatie is gemaakt op 19 maart 2013. De contactpersonen waren Willem Hoekstra en Caspar Geraedts.

DIO’s na en sch volgen samen vakdidactiek-bijeenkomsten, dan komen vanzelfsprekend vakoverstijgende aspecten aan de orde. Wi en bio hebben apart vakdidactiek-bijeenkomsten. Daarnaast is er de jaarlijkse zgn. clusterdag van het bètacluster (waarin vakoverstijgende bètadidactiek centraal staat) waarin een ochtend wordt besteed aan NLT. Op deze dag zijn dio’s van wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie verplicht aanwezig. Dio’s aardrijkskunde kiezen tussen de clusterdag bèta en gamma. Naast een introductie van NLT, de achtergronden, eisen en plaats in het curriculum bestuderen dio’s in een multidisciplinair team een NLT-module en beantwoorden de vragen wat ze er wel en niet in aanspreekt en wat ervoor nodig is om deze module te kunnen geven. Dit leidt tot vragen die leidraad zijn in een aansluitend forum met een NLT-docent, leerlingen en zo mogelijk een ontwikkelaar van een module.

Competentie 3: Vakinhoudelijk en didactisch competent

Hoe in opleiding aan de orde? Welke materialen zijn beschikbaar?
Samenstellen schoolcurriculum en onderwijsmateriaal Startpresentatie over NLT.

Analyse module.

1. PPT met programma

2. Focus-opdracht NLT
Inhoudelijk bekwaam Als normaal onderdeel in de aparte vakdidactieksessies, geen specifieke aandacht. Dio’s bekijken vooraf ter oriëntatie op het vak het NLT-competentieprofiel.
Onderwijsuitvoering Binnen de opleiding krijgt niet iedere dio onderwijservaring in NLT. Dio’s oriënteren zich dmv vragen wel op het vak op hun eigen school. En een onderdeel van de clusterdag is het forum van dio’s, opleiders en een Bètasteunpunt medewerker. Dio’s stellen vragen en krijgen zo zicht op de verschillende manieren van uitvoering in de praktijk. 1.

Competentie 4: Organisatorisch competent

Hoe in opleiding aan de orde? Welke materialen zijn beschikbaar?
Informatie en materiaal De eisen van het examenprogramma NLT komen aan de orde. Daarnaast maken dio’s een globale keuze uit de modules om in de ochtend te bestuderen. 1. & 2.
Onderwijsorganisatie Een specifieke NLT-aanpak komt niet aan de orde, voor activerende didactiek is in de reguliere opleiding voldoende aandacht.

Competentie 5: Competent in het samenwerken met collega’s

Hoe in opleiding aan de orde? Welke materialen zijn beschikbaar?
Samenwerken in een multidisciplinair team Komt aan bod in de analyse van de NLT-module, die (daarom ook) in een multidisciplinair team gebeurt. 2.

Competentie 6: Competent in het samenwerken met de omgeving

Hoe in opleiding aan de orde? Welke materialen zijn beschikbaar?
Zicht op bètastudies en beroepen Geen specifieke aandacht binnen clusterdag.
Samenwerking met partners buiten school In het forum wordt een universitair medewerker uitgenodigd die aan de ontwikkeling van een module heeft meegewerkt.

Competentie 7: Competent in reflectie en ontwikkeling

Hoe in opleiding aan de orde? Welke materialen zijn beschikbaar?
Actualisering en vernieuwing Geen aparte aandacht binnen de NLT-bijeenkomst. Wel breed binnen de opleiding.

ELWIeR en Ecent als één STEM