Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Aandacht voor NLT specifieke competenties: RUG

Hoeveel aandacht is er voor NLT specifieke competenties in de opleiding van Rijksuniversiteit Groningen (RUG)? Dat vindt u in het onderstaande inventarisatieoverzicht. Deze inventarisatie is gemaakt op 18 januari 2013. De contactpersoon was Jan Apotheker.

Competentie 3: Vakinhoudelijk en didactisch competent

Hoe in opleiding aan de orde? Welke materialen zijn beschikbaar?
Samenstellen schoolcurriculum en onderwijsmateriaal Vakdidactiek 2 Boek: Loughran J.J., Berry A.K., Mulhall P. (2012). Understanding and Developing Science Teachers’ Pedagogical Content Knowledge, Sense Publishers, The Netherlands

Zelfgeschreven materiaal:
College ‘Basiscursus werkvormen’

Cursus ‘Stappen in lesontwerp’

Inhoudelijk bekwaam Alleen via studiestijgers Zie bijv.:
Deel 1 Ryan

Deel 2 Ryan
Onderwijsuitvoering Basiscursus, vakdidactiek 1 en vakdidactiek 2, nascholing – Boek teaching secondary school science sluit erg aan bij de vernieuwing
College ‘Basiscursus werkvormen’

Cursus ‘Stappen in lesontwerp’

Competentie 4: Organisatorisch competent

Hoe in opleiding aan de orde? Welke materialen zijn beschikbaar?
Informatie en materiaal Studenten moeten zelf materiaal ontwerpen in vakdidactiek 2 – Boek Loughran et al (2012)
College ‘Basiscursus werkvormen’

Cursus ‘Stappen in lesontwerp’
Onderwijsorganisatie

Competentie 5: Competent in het samenwerken met collega’s

Hoe in opleiding aan de orde? Welke materialen zijn beschikbaar?
Samenwerken in een multidisciplinair team In het vakonderzoek kan dit naar voren komen

Competentie 6: Competent in het samenwerken met de omgeving

Hoe in opleiding aan de orde? Welke materialen zijn beschikbaar?
Zicht op bètastudies en beroepen Incidenteel
Samenwerking met partners buiten school Incidenteel

Competentie 7: Competent in reflectie en ontwikkeling

Hoe in opleiding aan de orde? Welke materialen zijn beschikbaar?
Actualisering en vernieuwing Verdieping vakdidactiek

ELWIeR en Ecent als één STEM