Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Aandacht voor NLT specifieke competenties: TU/e-ESoE

Hoeveel aandacht is er voor NLT specifieke competenties in de opleiding van Master Science Education and Communication, Eindhoven School of Education (ESoE)? Dat vindt u in het onderstaande inventarisatieoverzicht. Deze inventarisatie is gemaakt op 16 november 2012. De contactpersonen waren Ruurd Taconis, Michiel van Eijck en Elise Quant.

NLT competenties worden impliciet en expliciet ontwikkeld. Met name in de cursus Bètadidactiek (7ec) en binnen vakdidactiek Na&Sk. Bij vakdidactiek worden competenties ontwikkeld die ook bij het geven van NLT toepasbaar zijn.

De Bètadidactiek module is tov 2 jaar geleden verder ontwikkeld en wordt nog verder ontwikkeld. Theorie en Praktijkonderdelen zijn meer geïntegreerd, o.a. door de opdracht ontwerp lessenserie bij begin van de cursus te starten. Centrale opdracht: nav een vraag van VO-school ontwikkelen van multidisciplinaire lessenserie vanuit een bepaald leerpsychologisch/vakdidactisch perspectief. Dat kan voor het vak NLT, maar ook bijv. ANW of O&O (overeenkomstige karakteristieken: multidisciplinair en in overleg met externe partner)

Competentie 3: Vakinhoudelijk en didactisch competent

Hoe in opleiding aan de orde? Welke materialen zijn beschikbaar?
Samenstellen schoolcurriculum en onderwijsmateriaal Ontwikkeling lessenreeks binnen bètadidactiek, incl. onderbouwen, uitvoeren en evaluatie (niet op vakspecifieke aspecten; op criteria mbt onderwijsontwerp). 1. Studiewijzer bètadidactiek arceren relevante onderdelen (i.o.)
2. Format ontwerpplan voor lessenserie (i.o)
3. Aanvragen VO-scholen mbt NLT ontwerp (vb 1,
vb 2)
4. Kijkopdracht oriëntatie schoolbezoek
5. Opdracht gastlesproject bij natuurkunde
Inhoudelijk bekwaam Vakinhoudelijk bekwaam in één van de varianten natuurkunde, wiskunde, scheikunde of informatica. Sommige studenten met andere vooropleiding ook op andere domeinen die nog mooier passen bij domeinen NLT (bijvoorbeeld Biomedische Technologie).

Bekijken examenprogramma NLT bij thema leerdoelen bij bètadidactiek.

Opdracht vergelijken examenprogramma’s
Onderwijsuitvoering Contextrijk lesmateriaal wordt in veel gevallen ontwikkeld, op zijn minst worden voorbeelden geanalyseerd. Bij ontwikkeling moet rekening gehouden worden met voorkennis.

Begeleiding bij complexe groepsopdrachten: competentie wordt ontwikkeld, niet expliciet in NLT context. Door studenten die Technasium variant van bètadidactiek kiezen.

Competentie 4: Organisatorisch competent

Hoe in opleiding aan de orde? Welke materialen zijn beschikbaar?
Informatie en materiaal Niet in opleiding.

Competentie beargumenteerde keuzes maken voor onderwijsmaterialen en arrangement komt in NLT context naar voren.

Onderwijsorganisatie De opdracht ontwerp lessenserie is vanuit een externe partner, dus leren afstemmen en communiceren met externe partner komt aan de orde.

Competentie 5: Competent in het samenwerken met collega’s

Hoe in opleiding aan de orde? Welke materialen zijn beschikbaar?
Samenwerken in een multidisciplinair team Lessenreeks wordt ontwikkeld in multidisciplinair team.

Competentie 6: Competent in het samenwerken met de omgeving

Hoe in opleiding aan de orde? Welke materialen zijn beschikbaar?
Zicht op bètastudies en beroepen Niet direct aan te wijzen in opleiding als activiteit.
Samenwerking met partners buiten school De opdracht ontwerp lessenserie is vanuit een externe partner, dus leren afstemmen en communiceren met externe partner komt aan de orde.

Bij vakdidactiek natuurkunde leren studenten bij het gastlesproject een academisch geschoolde docent helpen een les te geven voor een VO-klas.

Competentie 7: Competent in reflectie en ontwikkeling

Hoe in opleiding aan de orde? Welke materialen zijn beschikbaar?
Actualisering en vernieuwing Voor het vakdidactisch portfolio gaan studenten verplicht naar conferenties.

Een uitnodigende houding naar technische ontwikkelingen die relevant zijn voor maatschappij, is een academische houding die in alle masters (impliciet) ontwikkeld wordt.

ELWIeR en Ecent als één STEM