Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Aandacht voor NLT specifieke competenties: HU

Hoeveel aandacht is er voor NLT specifieke competenties in de opleiding van Hogeschool Utrecht (HU), Instituut Archimedes, masters aardrijkskunde, biologie, natuurkunde en wiskunde? Dat vindt u in het onderstaande inventarisatieoverzicht. Deze inventarisatie is gemaakt op 6 februari 2013. De contactpersoon was Hannah Wielenga.

In het curriculum is een cursus NLT van 5 ec opgenomen, deze wordt gegeven aan studenten van ak, bio, na en wis tegelijk. Het competentieprofiel docent NLT staat in deze cursus centraal. De studenten werken aan 3 hoofdopdrachten:

  1. Uitvoeren van een NLT module: groepsopdracht waarbij de studenten één module helemaal doorwerken en analyseren, vervolgens schrijven ze een advies over hoe ze deze module met leerlingen uit zouden willen voeren
  2. Invoerplan NLT: groepsopdracht waarbij de studenten een invoerplan voor NLT op één van hun scholen schrijven, onderdelen hiervan zijn o.a. visie op NLT, een curriculum + PTA, het NLT team, didactische keuzes en roostering en organisatie
  3. Zelfportret NLT-docent: aan de hand van het competentieprofiel NLT doen studenten een zelfanalyse en beschrijven ze de rol die ze binnen een NLT-team zouden kunnen en willen spelen

Zie verder de Cursushandleiding Natuur, Leven en Technologie voor masters 2012-2013.

Competentie 3: Vakinhoudelijk en didactisch competent

Hoe in opleiding aan de orde? Welke materialen zijn beschikbaar?
Samenstellen schoolcurriculum en onderwijsmateriaal Hoofdopdracht 1: Een aanvullende of alternatieve opdracht voor leerlingen maken bij een bestaande module

Hoofdopdracht 2: Curriculum samenstellen

– Cursushandleiding

Groepsopdracht waarin studenten zich oriënteren op het examenprogramma NLT (+ keuzecolleges)
Inhoudelijk bekwaam Hoofdopdracht 1: Een NLT module naar keuze doorwerken. Daarbij ook achtergrondartikelen verzamelen – Cursushandleiding

Groepsopdracht waarin studenten zich oriënteren op het examenprogramma NLT (+ keuzecolleges)
Onderwijsuitvoering Hoofdopdracht 1: Advies opstellen over hoe deze module met leerlingen uit te voeren
NB: Ze maken het plan, maar voeren het niet daadwerkelijk uit (althans, niet in het kader van de cursus)

Hoofdopdracht 2: Didactische aandachtspunten benoemen
NB: Ook hier: wel een plan maken, geen uitvoering

– Cursushandleiding

Groepsopdracht waarin studenten zich oriënteren op het examenprogramma NLT
Groepsopdracht waarin studenten voorbeelden van NLT op verschillende scholen bekijken
PowerPoints bij workshops over teamteaching, toetsing, leerlijnen en context-concept

Competentie 4: Organisatorisch competent

Hoe in opleiding aan de orde? Welke materialen zijn beschikbaar?
Informatie en materiaal Zit door de hele cursus verweven – Cursushandleiding

Groepsopdracht waarin studenten zich oriënteren op het examenprogramma NLT
Groepsopdracht waarin studenten voorbeelden van NLT op verschillende scholen bekijken
PowerPoints bij workshops over teamteaching, toetsing, leerlijnen en context-concept
Onderwijsorganisatie Hoofdopdracht 1: Op het niveau van 1 module

Hoofdopdracht 2: Op het meso-niveau van NLT op school
NB: Ook hier: wel plannen maken, geen uitvoering

Groepsopdracht waarin studenten voorbeelden van NLT op verschillende scholen bekijken

Competentie 5: Competent in het samenwerken met collega’s

Hoe in opleiding aan de orde? Welke materialen zijn beschikbaar?
Samenwerken in een multidisciplinair team Hoofdopdracht 2: Samenstelling en samenwerking binnen NLT-team
+ Workshop: teamteaching
+ Reflectie en feedback op samenwerking binnen eigen groepje tijdens deze cursus
PowerPoints bij workshop over teamteaching

Competentie 6: Competent in het samenwerken met de omgeving

Hoe in opleiding aan de orde? Welke materialen zijn beschikbaar?
Zicht op bètastudies en beroepen Als aandachtspunt in hoofdopdracht 2 (summier) Keuzeworkshop
Samenwerking met partners buiten school Als aandachtspunt in hoofdopdracht 2 (summier) Keuzeworkshop

Competentie 7: Competent in reflectie en ontwikkeling

Hoe in opleiding aan de orde? Welke materialen zijn beschikbaar?
Actualisering en vernieuwing Voor de meeste studenten is alles over NLT nieuw…

Extra: reflectie op eigen competenties als NLT-docent.

ELWIeR en Ecent als één STEM