Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Aandacht voor NLT specifieke competenties: Fontys Tilburg

Hoeveel aandacht is er voor NLT specifieke competenties in de opleiding van Fontys lerarenopleiding Tilburg (FLOT)? Dat vindt u in het onderstaande inventarisatieoverzicht. Deze inventarisatie is gemaakt op 12 maart 2013. De contactpersonen waren Hendrik-Jan Groenenberg en Tom Goris.

Binnen de eerstegraads lerarenopleidingen van de FLOT is er een cursus NLT van 2 ec, voor alle studenten van de masters Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde, Biologie en Aardrijkskunde. Het is een cursus die over twee periodes loopt om het samenwerken in groepen mogelijk te maken. In het studiejaar 2012-2013 waren er 3 deelopdrachten:

  1. Analyseren van een VWO module en voorstellen doen voor aanpassingen
  2. Creëren van een conceptplan voor een nieuwe module
  3. De presentatie van ‘1’ en ‘2’

Competentie 3: Vakinhoudelijk en didactisch competent

Hoe in opleiding aan de orde? Welke materialen zijn beschikbaar?
Samenstellen schoolcurriculum en onderwijsmateriaal Startpresentatie over NLT

Analyse module plus aanpassingen

Aangepaste presentatie van betavak-nlt

Zie studiewijzer voor formulering opdracht

Inhoudelijk bekwaam Teams met leraren in opleiding van de verschillende disciplines

Analyse module op NLT criteria

Onderwijsuitvoering

Competentie 4: Organisatorisch competent

Hoe in opleiding aan de orde? Welke materialen zijn beschikbaar?
Informatie en materiaal Verzamelen informatie

Keuze module maken

Onderwijsorganisatie

Competentie 5: Competent in het samenwerken met collega’s

Hoe in opleiding aan de orde? Welke materialen zijn beschikbaar?
Samenwerken in een multidisciplinair team Samenwerken, ook deel beoordeling (impliciet)

Competentie 6: Competent in het samenwerken met de omgeving

Hoe in opleiding aan de orde? Welke materialen zijn beschikbaar?
Zicht op bètastudies en beroepen
Samenwerking met partners buiten school Kan een aspect zijn bij plan nieuwe module

Competentie 7: Competent in reflectie en ontwikkeling

Hoe in opleiding aan de orde? Welke materialen zijn beschikbaar?
Actualisering en vernieuwing In opdracht ‘1’

ELWIeR en Ecent als één STEM