Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Aandacht voor NLT specifieke competenties: UVA-ILO

Hoeveel aandacht is er voor NLT specifieke competenties in de opleiding van UVA – Interfacultaire Lerarenopleidingen (ILO)? Dat vindt u in het onderstaande inventarisatieoverzicht. Deze inventarisatie is gemaakt op 28 februari 2013. De contactpersoon was Peter Uylings (ook NLT coördinator op Bonhoeffercollege).

Aandacht voor NLT zit in de bèta-teamcolleges (2×2 uur) en de (monovak) vakdidactiekcolleges. De bèta-teamcolleges zijn monovak overstijgende colleges waarin het gaat over bèta-didactische aspecten. Het college waarin NLT aan de orde komt, wordt door Peter Uylings gegeven. In het 1e college gaat het om het waarom van NLT, opzet, implementatie aspecten en toetsing van NLT. Het thema van het 2e college is digitale didactiek en e-classen, dit wordt o.a. besproken en bekeken adhv NLT modules. In de vakdidactiekcolleges voor de bèta monovakken komt de verdieping op bepaalde aspecten, zo wordt binnen vakdidactiek natuurkunde aandacht besteed aan onderwerpen als: hoe enthousiasmeer je leerlingen voor NLT, bekijken van schoolprofiel, doorlopende lijn in NLT onderwijs en komt de organisatorische kant van NLT aan de orde op een vaak inductieve manier. Bijvoorbeeld door een soort rollenspel met de rollen van rector, coördinator en docenten. Vraagstukken rond belangrijke aspecten van de implementatie komen dan aan de orde (duurzaam inbedden van het vak en afstemmen toetsen).

Aan de volgende competentie, die niet expliciet in het competentieprofiel wordt genoemd, wordt ook aandacht besteed: Hoe organiseer je als docent en NLT team de voorlichting aan 3H en 3V leerlingen (boodschap is: niet overlaten aan de decaan)?

Competentie 3: Vakinhoudelijk en didactisch competent

Hoe in opleiding aan de orde? Welke materialen zijn beschikbaar?
Samenstellen schoolcurriculum en onderwijsmateriaal De basisinformatie komt in bèta-teamcolleges aan de orde en vakdidactiekcolleges verdiepen dit. Gebruikt worden materialen van VO scholen (mbt ) bijv. scenario’s hoe het is geïmplementeerd. Onderwerpen komen terug op de (natuurkunde) vakdidactiek toets. In verband met de kleine didactiekgroep bij natuurkunde zijn er geen opdrachten digitaal beschikbaar
Inhoudelijk bekwaam Bewustwordingsaspect. In vakdidactiek wordt het belang besproken van continu actualiseren van je vakinhoudelijke kennis van NLT en hoe je je academische kennis kan transformeren naar VO kennis.

Studenten bestuderen een NLT module om vakinhoudelijk bij te spijkeren. Zelfs als de student al over de expertise beschikt, dan nog worden studenten aangemoedigd een aanvullende cursus over de module met andere docenten te volgen.

idem
Onderwijsuitvoering In de opleiding komt de specifieke uitvoering rond e-classen aan de orde. En er vindt een discussie plaats over plussen en minnen van e-classen. Andere belangrijke onderwerpen: hoe organiseer je congruente toetsing binnen verschillende NLT modules, en hoe organiseer je practica (belangrijke rol binnen NLT). idem

Competentie 4: Organisatorisch competent

Hoe in opleiding aan de orde? Welke materialen zijn beschikbaar?
Informatie en materiaal Stimuleer downloaden en bestuderen welke additionele materialen nodig zijn om de module goed te geven, attenderen en onderzoek van mogelijkheden tot buitenschools leren. idem
Onderwijsorganisatie Binnen vakdidactiek is er bijvoorbeeld een organogram opdracht, en in welke structuur NLT op een school zit. Een helicopterview krijgen over het vak en de vereisten aan jou als docent. Bewustwording dat er organisatorische haken en ogen zitten aan NLT, en bewustwording dat je als NLT sectie/ coördinator erg alert moet zijn. idem

Competentie 5: Competent in het samenwerken met collega’s

Hoe in opleiding aan de orde? Welke materialen zijn beschikbaar?
Samenwerken in een multidisciplinair team Dit aspect valt onder de opdracht ‘verdiepen op organisatiestructuur’ in de bèta-teamcolleges. idem

Competentie 6: Competent in het samenwerken met de omgeving

Hoe in opleiding aan de orde? Welke materialen zijn beschikbaar?
Zicht op bètastudies en beroepen Impliciet binnen monovak vakdidactiek. idem
Samenwerking met partners buiten school Vast onderdeel van vakdidactiek is ‘projectwerken’ (bètapartners, Jetnet) en hoe je daar gebruik van kan maken en/of stimuleren in je school. idem

Competentie 7: Competent in reflectie en ontwikkeling

Hoe in opleiding aan de orde? Welke materialen zijn beschikbaar?
Actualisering en vernieuwing Heel belangrijk onderdeel van de bèta-teamcolleges, dit wordt gezien als één van de kernaspecten.

De studenten werken veel met een competentie matrix om zichzelf in te schatten en op beoordeeld te worden. Als een docent NLT heeft gegeven, dan worden ze actief gestimuleerd daar ook les in te geven en dan wordt het meegenomen in de beoordeling.

idem

ELWIeR en Ecent als één STEM