Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Aandacht voor NLT specifieke competenties: COLUU

Hoeveel aandacht is er voor NLT specifieke competenties in de opleiding van Centrum voor Onderwijs en Leren, Universiteit Utrecht (COLUU)? Dat vindt u in het onderstaande inventarisatieoverzicht. Deze inventarisatie is gemaakt op 23-10-2012. De contactpersonen waren Ad Mooldijk en Alice Veldkamp.

NLT als vak komt in een aparte middagsessie aan de orde; in een multidisciplinaire bijeenkomst. Dwz Leraren-in-opleiding: na, sch, bi, wis, inf, (fys)geografen. In een multidisciplinair team van LIO’s wordt een NLT-module bekeken en een plan ontwikkeld voor implementatie op hun ‘fictieve’ school. De plannen worden gepresenteerd. Zo krijgen studenten zicht op inhoud en uitvoeringsmogelijkheden van 4 verschillende NLT modules.

Competentie 3: Vakinhoudelijk en didactisch competent

Hoe in opleiding aan de orde? Welke materialen zijn beschikbaar?
Samenstellen schoolcurriculum en onderwijsmateriaal Startpresentatie over NLT.

Analyse module plus voorstellen voor aanpassingen.

1. Voorbereidende vragen in uitnodigingsmail aan studenten
2. PPT met programma van de middag
3. Voorbeeld opdracht bij module
Inhoudelijk bekwaam Als normaal onderdeel in de aparte vakdidactieksessies, geen specifieke aandacht. LIO’s bekijken vooraf ter oriëntatie op het vak het NLT-competentieprofiel. 1.
Onderwijsuitvoering Binnen de opleiding krijgt niet iedere LIO onderwijservaring in NLT. LIO’s oriënteren zich dmv vragen wel op het vak op hun eigen school. En een onderdeel van de middag is een forum van LIO’s, opleiders en een Bètasteunpunt medewerker. LIO’s stellen vragen en krijgen zo zicht op de verschillende manieren van uitvoering in de praktijk. 1.

Competentie 4: Organisatorisch competent

Hoe in opleiding aan de orde? Welke materialen zijn beschikbaar?
Informatie en materiaal De keuze van een module komt aan de orde in de NLT-sessie. 2. & 3.
Onderwijsorganisatie Een specifieke NLT-aanpak komt niet aan de orde, voor activerende didactiek is in de reguliere opleiding voldoende aandacht.

Competentie 5: Competent in het samenwerken met collega’s

Hoe in opleiding aan de orde? Welke materialen zijn beschikbaar?
Samenwerken in een multidisciplinair team Hier is aandacht voor in de NLT-sessie en in de multidisciplinaire mentorgroepbijeenkomsten, dat laatste niet specifiek op vakinhoud. 3.

Competentie 6: Competent in het samenwerken met de omgeving

Hoe in opleiding aan de orde? Welke materialen zijn beschikbaar?
Zicht op bètastudies en beroepen Geen specifieke aandacht binnen NLT middag.
Samenwerking met partners buiten school Geen specifieke aandacht binnen NLT middag.

Competentie 7: Competent in reflectie en ontwikkeling

Hoe in opleiding aan de orde? Welke materialen zijn beschikbaar?
Actualisering en vernieuwing LIO’s krijgen voorafgaand aan de middag het competentieprofiel opgestuurd met de vraag zich te oriënteren op de benodigde competenties. Daarnaast geen specifieke opdracht binnen NLT-middag. Wordt gezien als normaal onderdeel van de competenties van een docent. 1.

ELWIeR en Ecent als één STEM