Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Aandacht voor NLT specifieke competenties: TU Delft

Hoeveel aandacht is er voor NLT specifieke competenties in de opleiding van TU Delft? Dat vindt u in het onderstaande inventarisatieoverzicht. Deze inventarisatie is gemaakt op 16 november 2012. De contactpersoon was Vincent Renken.

Specifieke NLT gemarkeerde activiteiten zijn er niet. Maar activiteiten passend bij de competenties zeker wel. Deze vallen vaak onder het kopje vakdidactiek.

Competentie 3: Vakinhoudelijk en didactisch competent

Hoe in opleiding aan de orde? Welke materialen zijn beschikbaar?
Samenstellen schoolcurriculum en onderwijsmateriaal
Inhoudelijk bekwaam Verkenning van modules zit verwerkt in de NLT-opdrachten bij bètadidactiek. Delft voor docenten
Onderwijsuitvoering Dit gebeurt bij bètadidactiek. Powerpoint

Competentie 4: Organisatorisch competent

Hoe in opleiding aan de orde? Welke materialen zijn beschikbaar?
Informatie en materiaal Tijdens een bijeenkomst wordt altijd gesproken over de organisatie van het materiaal en wat waar te vinden is.
Onderwijsorganisatie Tijdens de bijeenkomst wordt altijd aandacht besteed aan de docentenhandleiding waarin staat hoe binnen het onderwijs bijv. bepaalde practica georganiseerd moeten worden.

Competentie 5: Competent in het samenwerken met collega’s

Hoe in opleiding aan de orde? Welke materialen zijn beschikbaar?
Samenwerken in een multidisciplinair team Bijeenkomsten van Na, Sk, NLT, Inf en Wis plannen ze tegelijkertijd. Docenten van deze verschillende disciplines ontmoeten elkaar tijdens het diner en de pauzes. De studenten worden standaard uitgenodigd om aan de scholingsbijeenkomsten deel te nemen. Wat voor deelnemende docenten geldt (elkaar ontmoeten en informatie uitwisselen), geldt dus ook voor de studenten.

Competentie 6: Competent in het samenwerken met de omgeving

Hoe in opleiding aan de orde? Welke materialen zijn beschikbaar?
Zicht op bètastudies en beroepen Tijdens de laatste bijeenkomst was er een docent van de Haagse Hogeschool. Verder proberen zij altijd een rondleiding binnen de TU te regelen waardoor lio’s zien wat er tegenwoordig allemaal kan (zowel beroepsmatig als onderzoeksmatig). Powerpoint
Samenwerking met partners buiten school

Competentie 7: Competent in reflectie en ontwikkeling

Hoe in opleiding aan de orde? Welke materialen zijn beschikbaar?
Actualisering en vernieuwing Lio’s zullen door de nieuwe input die tijdens de bijeenkomsten ter sprake is gekomen in discussie gaan (reflecteren) over deze nieuwe ontwikkelingen en ervaringen.

ELWIeR en Ecent als één STEM