Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Nieuwsbrief maart 2011

Nieuws

ECENT-conferentie 12 mei: Hersenwerk in onderwijs
De openingslezing van de ECENT-conferentie wordt verzorgd door professor Hilleke Hulshoff Pol, professor of neuroscience (UMCU). In de werkgroepen ondermeer aandacht voor: Wat moet je weten van het brein in het onderwijs? Hoe leer je lio’s om te gaan met bèta-talenten? Wat gaan we doen met de kennisbases en de vakvernieuwingen? Wat kan je met inquiry based learning? Hoe leer je studenten een vaktekst schrijven?
Lees meer

PABO-conferentie 6 april: Kennisbases: kansen voor kennis?!
Op 6 april 2011 kunnen PABO-docenten aardrijkskunde, geschiedenis en natuur-milieu-techniek terecht op de Hogeschool Driestar te Gouda voor de PABO conferentie, getiteld: Kennisbases: kansen voor kennis?!
Lees meer.

Examens nagekeken! Borrel verdiend? Of borrel nodig?
Kom 10 juni naar het informele bètanetwerk regio Utrecht. Werk je als docent in het bètaonderwijs? Of heb je op een andere manier in je werk veel te maken met het onderwijs in de bètavakken, bijvoorbeeld als uitgever, lerarenopleider of vakdidactisch onderzoeker? Dan ben je van harte welkom, live bij de borrel of virtueel op LinkedIn.
Lees meer.


Artikelen

Voorbereiden op begripsproblemen in de les
Er is veel bekend over begripsproblemen die leerlingen in het voortgezet onderwijs hebben met begrippen uit de natuurwetenschappen, zoals kracht, energie, molecuul, gen, …. Toch valt het niet mee als docent begripsproblemen in de klas te herkennen. Dat vereist dat de docent nauwkeurig luistert naar leerlingen en even zijn eigen redenering aan de kant zet. Hoe kun je leraren-in-opleiding zo ver brengen?…
Lees meer.

Bruikbaar digitaal leermateriaal en de digi-generatie
Dit webartikel geeft toegang tot twee onderzoeken die zijn gepubliceerd. Het ene heeft als focus de leermiddelen keuze van de docent, het andere de (leerling-)gebruikers. Deze webpagina sluit af met verwijzingen naar essays over digitale leermiddelen…
Lees meer.

Intuïtie als basis voor moreel redeneren
De kennis en toepassingen op het gebied van genetica nemen toe. Daarom wordt het steeds belangrijker dat leerlingen keuzes kunnen maken in genetische dilemma’s. Bijvoorbeeld of ze zouden kiezen voor een genetische test. Dit artikel gaat over de rol van intuïtie en emotie bij redeneren over (genetische) dilemma’s. En hoe deze informatie gebruikt kan worden om de oordeelsvorming van leerlingen te optimaliseren…
Lees meer.

ELWIeR en Ecent als één STEM