Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Lezing ECENT/Vedotech Marc de Vries 21 nov 2008

Tijdens de Vedotech conferentie 2008 heeft Marc de Vries een lezing gehouden voor een gehoor van 280 uiterst geboeide techniekdocenten. De lezing ging over de overeenkomsten en verschillen tussen het ontwerpproces zoals dat in technieklessen plaatsvindt en het ontwerpproces zoals dat in grote bedrijven wordt toegepast. Marc startte de lezing vanuit de stelling: “Het ontwerpproces zoals dat op school wordt aangeleerd heeft vaak een zeker democratisch karakter en is gericht op het ontwikkelen van competenties. In hoeverre conflicteert dat met werkprocessen waar de leerlingen in ‘het bedrijfsleven’ mee te maken krijgen? Kan aan de pedagogische opdracht van de school worden voldaan als het beroepsonderwijs zich qua didactiek en leerinhouden laat leiden door de wensen van het bedrijfsleven?”

Tegenstelling?

De tegenstelling is slechts schijn, zo betoogde Marc de Vries. Op school heerst inderdaad vaak een tamelijk democratische opvatting over het ontwerpproces, maar ook binnen bedrijven waar men vroeger dacht met een vooraf opgestelde blauwdruk te kunnen werken, heeft men leergeld betaald. Men werkt nu vanuit ‘stap-voor-stap rationaliteit’ in plaats van een ‘eens voor altijd rationaliteit’. Illustratief hierbij zijn de ontwikkeling van een kurkentrekker bij Brabantia en de verhouding tussen Natlab en de afdelingen productontwikkeling bij Philips.

Downloaden van de powerpoint

ELWIeR en Ecent als één STEM