Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

MERIA project

In MERIA werken partners uit vier landen, Nederland, Denemarken, Slovenië en Kroatië, aan het verbeteren van het wiskundeonderwijs. Om de bestaande onderwijssystemen beter te begrijpen en aanknopingspunten  voor verbetering te vinden, hebben we ervoor gekozen de partnerlanden op de volgende onderdelen te vergelijken:

  1. Leerlingprestaties op het gebied van wiskunde bij internationale peilingen,
  2. Types voortgezet onderwijs en wiskundeprogramma’s,
  3. Onderwijsbenaderingen, methodes en materialen,
  4. Opleiding en professionalisering van docenten, en
  5. Toetsing van kennis en vaardigheden in het voortgezet onderwijs.

Ook is de behoefte van docenten in kaart gebracht met behulp van interviews in deelnemende scholen. De analyse van de resultaten zal samen met de evaluatie van MERIA-materialen gepresenteerd worden als een van de uitkomsten van het project. Voorlopige bevindingen laten zien dat docenten onderwijsverandering willen, maar dat het hen ontbreekt aan tijd, middelen en de vrijheid om IBMT (inquiry-based mathematics teaching – onderzoekend wiskundeonderwijs) te implementeren en hun lessen anders op te zetten.

Lees er alles over in de laatste nieuwsbrief. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via Michiel Doorman.

ELWIeR en Ecent als één STEM