Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Kosteloos boek Grote Rekendag voor adviseurs en opleidingen

Onderwijsadviseurs en opleidingen ontvangen, onder de aangegeven voorwaarden, kosteloos het boek van de Grote Rekendag van 2018, namelijk:
– de aanvrager doet via het hier gegeven formulier een aanvraag,
– de aanvrager is verbonden aan schoolbegeleidingsdienst of hogeschool,
– per schoolbegeleidingsdienst of hogeschool wordt maximaal een boek verstrekt,
– de aanvrager gebruikt het boek in het aanbod naar scholen of studenten (maar stelt het materiaal niet ter beschikking aan scholen),
– de aanvraag wordt voor 1 januari 2018 ingediend.

Begeleiders die als ZZP-er werkzaam zijn en zich in hun begeleidingswerk richten op het reken-wiskundeonderwijs, worden ook uitgenodigd een boek aan te vragen. In dat geval graag in de toelichting aangeven: zelfstandige begeleider.

ELWIeR en Ecent als één STEM