Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Enthousiaste pabo-docent r/w gezocht voor uitproberen ‘mathematical reasoning’

In het kader van het Inclusme project (Intercultural learning in mathematics and science initial teacher education) zoeken we een pabo-docent r/w die wil helpen met het uitproberen van enkele onderdelen van de module “different cultures – different approaches to reasoning and algorithms in mathematics”.

Cultuur wordt hier breed geïnterpreteerd: niet alleen etniciteit, maar bijvoorbeeld ook opleiding en sociale context. Al die groepen hebben hun eigen ‘ziens- en werkwijze’ als het gaat om redeneren en het werken met algoritmen.

En reasoning and algorithms kun je ook lezen als computational thinking.

In deze module (die geschreven wordt voor de lerarenopleiding) gaat het om enkele student-activiteiten, we geven twee voorbeelden.

Voorbeeld 1
Laat een ‘schildpad’ (turtle) in een logo-achtige omgeving (Scratch bijv.) rondlopen op zo’n manier dat de som van de hoeken die gemaakt worden op 360 graden uitkomt. De ontstane figuur zal een gesloten figuur opleveren.

Voorbeeld 2
Kijk naar dit plaatje

en maak verbindingen tussen de linker- en rechter-kolom.

Momenteel vertalen we de module naar het Nederlands. De ’taakbelasting’ voor de studenten zou twee keer 50 minuten zijn.

We horen graag wie meedoet (liefst nog nu in het voorjaar).

vriendelijke groet,
vincent jonker (freudenthal instituut).
v.jonker@uu.nl

ELWIeR en Ecent als één STEM