Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

IncluSMe

Intercultural learning in mathematics and science initial teacher education

(Culturele) diversiteit in wiskunde en beta-vakken in de lerarenopleiding (pabo, 2eg, 1eg)

Diverse modules voor de lerarenopleiding zullen ontwikkeld worden (pabo, 2egraads en 1e graads) waarmee het mogelijk is binnen de opleiding aandacht te besteden aan (culturele) diversiteit.

inclusme-project.eu

IncluSMe  (interculturaliteit in lerarenopleidingen wiskunde en science) richt zich op kwaliteitsverbetering in de lerarenopleiding bij met name docenten in wiskunde en de sciencevakken door aandacht voor intercultureel leren in hun curricula: Aankomende docenten in wiskunde en sciencevakken moeten leren omgaan met taalbarrières, cultureel bepaalde pre-concepten over wetenschap en grote verschillen in vaardigheden van (migrant)-leerlingen om de uitdagingen van hun toekomstige beroep het hoofd te kunnen bieden.

Aan de hand van een eerste enquete onder lerarenopleiders wiskunde/rekenen en science-vakken hebben we een eerste beeld gekregen wat de opleidingen momenteel zelf al gebruiken en ontwikkeld hebben en waar nog behoefte aan is.

  • Engelse titel: Intercultural learning in mathematics and science initial teacher education
  • Looptijd: 1-9-2016 to 31-8-2019
  • Europees (Erasmus+) project, Key Action ‘Cooperation for innovation and the exchange of good practices’

IncluSMe  (interculturaliteit in lerarenopleidingen wiskunde en science) richt zich op kwaliteitsverbetering in de lerarenopleiding bij met name docenten in wiskunde en de sciencevakken door aandacht voor intercultureel leren in hun curricula: Aankomende docenten in wiskunde en sciencevakken moeten leren omgaan met taalbarrières, cultureel bepaalde pre-concepten over wetenschap en grote verschillen in vaardigheden van (migrant)-leerlingen om de uitdagingen van hun toekomstige beroep het hoofd te kunnen bieden.

Op hun beurt zijn competenties op het gebied van wiskunde en sciencevakken cruciaal voor burgerschap en academisch en beroepsmatig succes, niet alleen voor leerlingen met een diverse achtergrond, maar voor alle leerlingen. Maar als problemen op het vlak van begrip en communicatie als gevolg van taalbarrières of culturele verschillen niet aangepakt worden, presteren leerlingen met een migratieachtergrond slecht in wiskunde en de sciencevakken. Om onderwijskansen voor leerlingen met een migratie- of asielachtergrond te creëren is het essentieel om in de initiële opleiding van docenten in wiskunde en de sciencevakken aandacht te besteden aan interculturele aspecten.

IncluSMe richt zich daarom op het vergroten van de relevantie van curricula in het hoger onderwijs voor aankomende docenten in wiskunde en de sciencevakken door het leggen van een verband tussen wiskunde- en scienceonderwijs en intercultureel leren – en daarmee de sociale, maatschappelijke en interculturele competenties van studenten te versterken

Duitsland (penvoerder), Nederland (Universiteit Utrecht en hogescholen), Litouwen, Spanje, Cyprus, Noorwegen, Slowakije, Zweden, Griekenland, Tsjechië, Malta
In Nederland worden twee modules ontwikkeld (O2 en O8) en daarnaast hebben we van enkele andere modules de informatie hier neergezet.

O2 – Culture-related contexts for mathematics and science (De rol van cultuur-gerelateerde contexten).

Abstract:

To prepare future teachers for teaching in cultural diverse classrooms, acknowledging and appreciating the cultural background (including subcultures and personal cultures) of their students. Students will perform better in science and mathematics when the central concepts are grounded in contexts that can be recognized from daily life – which is dependent on the cultural background of the students and the (prospective) teachers.

Als de module vertaald is in het Nederlands wordt deze hier gepubliceerd.

O3 – Different cultures – different approaches to reasoning and algorithms in mathematics (Algoritmische en redeneer-vaardigheden in een multiculturele context).

Abstract:

Het gaat in deze module om het onderzoeken en zelf uitvinden van algoritmen. Het gaat er hierbij om dat leerlingen inzicht krijgen hoe een algoritme werkt, en ook hoe je zelf kunt nadenken over een regel of een vast patroon van handelingen. Door leerlingen zelf er toe aan te zetten verschillen te ontdekken in algoritmen of zelf een algoritme te maken wordt het (abstract of logisch) redeneren versterkt.

Als de module vertaald is in het Nederlands wordt deze hier gepubliceerd.

O8 – The relevance of language in mathematics education (De rol en relevantie van taal in wiskundeonderwijs).

Abstract:

The module will introduce teachers at ITE (initial teacher education) to the relevance of language in mathematics education and provide them with background and tools to teach mathematics in a language-oriented (or language-sensitive) way. Although multilingual students will encounter other and maybe more problems than monolingual students, this approach is aimed to benefit all students in developing their mathematical proficiency.

Als de module vertaald is in het Nederlands wordt deze hier gepubliceerd.
O12 – Assessment in mathematics in multicultural contexts (Toetsing/beoordeling in multiculturele contexten).

Abstract:

One of our main roles as teachers is to create effective learning environments for students. Effective environments engage and interest students and inform teachers and learners about whether learning is proceeding in the desired direction. Assessment is very closely linked to learning since assessment allows us to see whether our teaching is resulting in the desired learning. Teaching, learning and assessment are embedded within and shaped by a broader social and cultural picture.

Als de module vertaald is in het Nederlands wordt deze hier gepubliceerd.

Literatuur

ELWIeR en Ecent als één STEM