Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Directe instructie

Directe instructie (DI) is een model waarbij de leraar start met het geven van klassikale instructie, op een interactieve manier.

De vervolgactiviteiten stemt de leraar af op de behoeften van de leerlingen. De leerlingen die meer begeleiding nodig hebben krijgen extra instructie of begeleide oefening, de andere leerlingen werken zelfstandig. Ook kan de leraar vooraf meer instructie bieden voor leerlingen die dat nodig hebben. Het model wordt toegepast in primair onderwijs en voortgezet onderwijs.

Als het model en de bijbehorende didactiek te rigide wordt toegepast wordt een en ander minder effectief. Een goede docent moet in staat zijn te wisselen tussen verschillende werkvormen, o.a. werkvormen die horen bij onderzoekend leren.

Verwijzingen

  • de Jong, T., Lazonder, A. W., Chinn, C. A., Fischer, F., Gobert, J., Hmelo-Silver, C. E. and Koedinger, K. R. (2023). Let’s talk evidence – The case for combining inquiry-based and direct instruction (PDF) Educational Research Review, 2023(May 9). .
  • Kirschner, P., Sweller, J. and Clark, R. E. (2006). Why minimal guidance during instruction does not work: an analysis of the failure of constructivist, discovery, problem-based, experiential, and inquiry-based teaching (PDF) Educational Psychologist, 41(2), 75-86. doi:10.1207/s15326985ep4102_1 .

ELWIeR en Ecent als één STEM