Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Praktijkzitting over proefschrift Gerald van Dijk op 13 juni a.s.

Op maandag 28 mei 2018 verdedigde Gerald van Dijk zijn proefschrift ‘Het opleiden van taalbewuste docenten natuurkunde, scheikunde en techniek: een ontwerpgericht onderzoek’ in het Academiegebouw van de UU. Er zal een boekbespreking gemaakt worden over dit proefschrift.

Praktijkzitting 13 juni a.s.

Thans willen we aandacht vragen voor een ‘praktijkzitting’ over dit proefschrift op 13 juni a.s., 13:30-16:00 uur.

De ‘zitting’ zal plaatsvinden tijdens een bijeenkomst van het Platform voor taalgericht vakonderwijs.

  • Gerald opent de sessie met een presentatie van de hoofdlijnen van zijn onderzoek
  • Enkele ‘opponenten’ stellen vervolgens enkele vragen waar Gerald weer op reageert
  • Dan groepswerk: de deelnemers verzamelen zich in groepen en bespreken het gebodene tot nu toe en bereiden vragen voor aan Gerald én/of aan de opponenten
  • Plenaire discussie en afsluiting

Aanmelden (en meer informatie): stuur een mail naar m.kremer@slo.nl.

Het proefschrift van Gerald van Dijk levert een bijdrage aan de oplossing van een probleem in het onderwijs in natuurwetenschappelijke vakken en techniek. Leerlingen ondervinden problemen met het begrijpen en produceren van vaktaal in deze schoolvakken, zo blijkt uit onderzoek. Die problemen doen zich niet alleen voor op het gebied van vaktermen, maar hebben bijvoorbeeld ook te maken met redeneringen die belangrijk zijn om verder te komen in deze vakken. In zijn proefschrift beschrijft Van Dijk wat we weten over de taal van de natuurwetenschappen en techniek en vervolgens beschrijft hij principes voor een aanpak om leerlingen daarmee te helpen. Maar hoe werkt zo’n aanpak in de bèta-technische onderwijspraktijk en hoe kunnen vakdocenten in hun opleiding zo’n aanpak leren hanteren?

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent heten u welkom op deze nieuwe gezamenlijke website