Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Jaarvergadering en studiedag NVvW – 3 november 2018

Op zaterdag 3 november zal de jaarlijkste studiedag van de NVvW plaatsvinden. Zoals altijd in het Ichthus College te Veenendaal. Het thema van de studiedag is dit jaar

Natuur(lijk(e)) wiskunde

“Het boek van de natuur is geschreven in de taal van de wiskunde” . Aldus sprak Galilei. Zonnebloemen en konijnen worden door wiskundigen al snel in verband gebracht met Fibonacci. Laat wat vossen los en je kunt experimenteren met een prooiroofdier model. Tenzij het prooidier, zoals sommige cicaden, zich alleen tijdens vreemde priemcycli laten zien. De natuur zit vol wiskundige structuren en patronen. Wiskunde helpt om die te doorzien, te verklaren en te benutten. Hoeveel partners moet je laten gaan om je aan de beste keus te verbinden?

De haakjes in het thema van deze studiedag staan daar niet voor niets. Wat is een natuurlijke manier om wiskunde te leren? Is de geschiedenis van de wiskunde een leidraad voor het leerproces van leerlingen, is het de wiskundige structuur zelf, of moeten we zoeken naar leerwegen die voor de leerling betekenisvol zijn? Wellicht is het antwoord afhankelijk van leeftijd, niveau en belangstelling van de leerling. Als u ervaring heeft met een didactische benadering waarmee uw leerlingen op een natuurlijke manier een wiskundig begrip of vaardigheid leren, dan hopen we dat u zich aanmeldt voor een werkgroep.

Tijdens de studiedag staan natuur en wiskunde, de natuurlijke weg naar wiskunde en het hoe en waarom van ‘natuurlijk wiskunde’ centraal. Laat u nu alvast inspireren voor het verzorgen van een werkgroep….<< lees verder >>

ELWIeR en Ecent als één STEM