Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Woudschoten Chemie Conferentie – 2 en 3 november 2018

De Woudschoten Chemie Conferentie is de conferentie voor docenten in het scheikundeonderwijs voor havo- en vwo-leerlingen in Nederland. De conferentie wordt jaarlijks bezocht door ruim 300 scheikundedocenten uit heel het land. Het toont aan dat deze conferentie inmiddels een onmisbare ontmoetingsplek is geworden voor de familie van chemiedocenten. Het scheikundeonderwijs is en blijft in beweging, als het gaat om de vakinhoud, maar ook als het gaat om onderwijsvormen en thematieken.

Chemie is natuurlijk van alle tijden. Maar hoe mensen denken over chemie, denkbeelden formuleren over de bouw van atomen en moleculen en interactie tussen deze deeltjes, daar vallen wel degelijk jaartallen of tijdsperioden aan te hangen. Lavoisier (1743)  wordt algemeen erkend als grondlegger van de moderne chemie zoals wij die nu kennen. Lavoisiers’ ideeën hebben vele generaties chemici aangezet tot opstellen van verklaringen, modellen en theorieën. Als we de periode vanaf Lavoisier tot nu (275 jaar) beschouwen, dan zal een ieder van ons ongetwijfeld een aantal chemici kunnen noemen die een inspiratiebron vorm(d)en, bijvoorbeeld vanwege hun (baanbrekende) inzichten en/of (aanstekelijke) enthousiasme voor chemie. In deze conferentie staan we stil bij 275 jaar chemie en inspirerende chemici.

Foto’s: Fridolin van der Lecq

De conferentie begint zoals gewoonlijk met de dio-conferentie op vrijdagochtend 2 november. De dio-conferentie is speciaal ingericht voor docenten-in-opleiding. Daarnaast hebben we, zoals gebruikelijk, goede sprekers die in de lezingen vertellen over hun werk aan het front van de chemiewetenschap en toepassingen daarvan in de maatschappij. Het vrijdagmiddagprogramma biedt een interessant palet aan masterclasses en een onderwijsmarkt. Op de vrijdagavond en zaterdagochtend zijn de lange werkgroepen en lezingen ingeroosterd. Daarin is er ruimschoots gelegenheid om in te zoomen op het thema.

Het belooft wederom een inspirerende en uitdagende conferentie te worden. We hopen u te mogen begroeten op vrijdag 2 en zaterdag 3 november 2018.

Meer informatie over de conferentie is hier te vinden.

ELWIeR en Ecent als één STEM