Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

U-Talent leerlingen van het Cals College geven les op basisschool Vroonestein

Het Cals College en basisschool Vroonestein zijn dit schooljaar een bijzondere samenwerking gestart. Vijf U-Talent Academy-leerlingen hebben les gegeven aan groep 8-leerlingen, waarbij zij zelf de leerdoelen, werkvormen en planning hebben bedacht. Dit resulteerde in een scheikundige les waarin de groep 8-leerlingen een lavalamp en slijm hebben gemaakt. Alle leerlingen en docenten waren enthousiast!  

De aanleiding

Basisschool Vroonestein wil een sprong maken met Wetenschap en Technologie (W&T) en is daarom een vindplaatsschool geworden. Om verdieping aan te brengen in hun W&T onderwijs, heeft Vroonestein een W&T denktank ingericht. Vanuit de denktank kwam het idee om samen te werken met een Technasium school, omdat ze meer techniek de school binnen willen halen. Nicole Ossendrijver, leerkracht op het Vroonestein en lid van de denktank, ging daarom met het Cals College praten. Hoe zouden het Cals en Vroonestein elkaar kunnen versterken en helpen? Het Cals kreeg toen het idee om hun U-Talent Academy-leerlingen (geselecteerde leerlingen) te laten lesgeven op het Vroonestein!

De les

U-Talent leerlingen op VroonesteinDe U-Talent Academy leerlingen (allemaal meiden!) hadden alles uitgedacht en ook voor alle benodigde materialen gezorgd, inclusief labjassen en beschermbrillen. Het thema van de les was ‘Vloeistoffen en hun chemische reacties’. Ze gaven eerst een presentatie over de ingrediënten: welke ingrediënten hebben ze meegenomen, wat gaan ze ermee doen en wat zou je er nog meer mee kunnen doen. Ook vertelden ze over wat zij als U-Talent Academy leerlingen doen. Vervolgens gingen ze aan de slag in vier subgroepen en maakten een lavalamp en slijm. De les werd buiten afgesloten met olifantentandpasta. De groep 8 leerlingen vonden de proefjes fantastisch; het sloot goed aan bij hun belevingswereld. Ook de U-Talent Academy-leerlingen en groep 8 leerkrachten waren erg enthousiast.

De opbrengsten

Voor leerlingen van beide scholen was het erg leerzaam: ze zijn onderzoekend met elkaar bezig en leren van elkaar. De leerlingen van groep 8 leren inhoudelijk nieuwe dingen op het gebied van W&T, maar zien ook wat er mogelijk is op een middelbare school en worden geënthousiasmeerd voor bètavakken. De U-Talent Academy-leerlingen leren inhoudelijk ook veel, want om het de groep 8 leerlingen uit te kunnen leggen moeten ze het zelf volledig begrijpen. Daarnaast leren ze veel op didactisch en organisatorisch vlak: ze moeten bedenken wat aansluit en aanslaat bij de jongere doelgroep, een les uitwerken en geven, nadenken over benodigde materialen, plannen en de leerlingen enthousiasmeren. “Ze kruipen uit hun schulp en ontpoppen zich tot leerkrachten!” aldus Nicole. Het idee is dat de U-Talent Academy-leerlingen vaker les komen geven, ook aan andere groepen. De komende jaren wordt de samenwerking tussen het Cals College en Vroonestein uitgebouwd en mogelijk worden er ook andere scholen bij betrokken.

Waarom werkt het?

Anne-Marie van BreukelenAnne-Marie van Breukelen, een andere leerkracht en lid van de W&T denktank van Vroonestein: “Het mooie vind ik dat de leerlingen de lessen komen geven. Dat is extra leuk voor onze kinderen. Wanneer er een docent zou komen, dan is dat ook leuk, maar dat lijkt meer op een nieuwe meester of juf voor de kinderen. Dat de leerlingen zelf de les geven, dat is een echte meerwaarde.” Nicole vult dit aan met: “Kinderen die van elkaar leren, leren het meeste. Als een kind iets aan een ander kind uitlegt snappen ze het sneller dan wanneer de juf of meester dat doet, omdat ze op elkaars niveau zitten. Het is, in ieder geval hier in Nieuwegein, niet heel gebruikelijk dat scholen op deze manier met elkaar samenwerken. Dat maakt dit project wel heel bijzonder.”

ELWIeR en Ecent als één STEM