Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Game–based mathematics learning for out–of–school children in Sudan

Designing learning opportunities for the hardest to reach : Game–based mathematics learning for out–of–school children in Sudan. Utrecht University/TNO, Delft/Utrecht.

Proefschrift van Hester Stubbé, 2018, Universiteit Utrecht

Samenvatting

Wereldwijd hebben 61 miljoen basisschool leerlingen geen toegang tot onderwijs. De drie belangrijkste redenen hiervoor zijn: de afstand tot school, ongelijkheid– meisjes en kinderen uit minderheidsgroepen hebben minder toegang tot onderwijs– en conflicten. Effectief heeft een meisje uit een arme familie in een dorp in landelijk gebied een veel kleinere kans om naar school te gaan dan een jongen uit een rijk gezin in de stad. Soedan is een van de landen in de wereld met het hoogste percentage kinderen dat niet naar school gaat (45%); het gaat om 2,7 miljoen kinderen.

In hun onderzoek naar open en afstandsleren voor het basisonderwijs in ontwikkelingslanden heeft UNICEF (2009) geconcludeerd dat de toegang tot onderwijs voor kinderen die het moeilijkst bereikt kunnen worden alleen kan worden verbeterd door leermogelijkheden dicht bij hun huis te creëren. Dit betekent automatisch dat leren buiten school plaats zal vinden, en zonder leerkrachten. Omdat kinderen nauwelijks tot geen toegang tot onderwijs hebben, kan niet aangenomen worden dat ze kunnen lezen en schrijven.

Dit proefschrift beschrijft een project dat beoogt onderwijs te bieden aan deze groep moeilijk te bereiken kinderen. Om kinderen te ondersteunen om te leren zonder aanvullende instructie van een leerkracht, is besloten een rekengame te ontwerpen en ontwikkelen. Het idee hierachter is dat een zorgvuldig ontworpen game voldoende instructie, oefening, feedback en ondersteuning zou kunnen bieden om kinderen te leren rekenen door de game zelfstandig te spelen. De hoofdvraag die in dit onderzoek beantwoord moet worden is: Hoe kunnen kinderen in afgelegen dorpen in Soedan leren rekenen door zelfstandig een rekengame te spelen, zonder aanvullende instructie van een leerkracht?

Verwijzingen

  • Stubbé-Alberts, H. (2018). Designing learning opportunities for the hardest to reach : Game–based mathematics learning for out–of–school children in Sudan (PDF) (pp. 240). Delft/Utrecht: Utrecht University/TNO.

ELWIeR en Ecent als één STEM