Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Bespreking proefschrift Menno Wierdsma: Recontextualising Cellular Respiration. Designing a learning-and teaching strategy for developing biological concepts as flexible tools

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014

Kamp, M.

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen
2014 – 31(1), 99-106

Download pdf

Samenvatting

Onderwijs heeft als ultiem doel leerlingen toe te rusten met kennis en vaardigheden die ook betekenis voor hen hebben buiten het onderwijs. Scholen hebben echter niet de taak om te toetsen of dat doel gehaald wordt. Er is al reden voor tevredenheid als leerlingen aangeleerde kennis kunnen toepassen in een nieuwe context binnen de school. Examen- opgaven presenteren steeds vaker eerst een context in een verhaalvorm, waaraan dan vragen worden verbonden. Dat impliceert dat onderwijs zo moet worden gegeven dat de leerlingen niet alleen de leerstof leren kennen en begrijpen, maar ook kunnen toepassen. De vraag is hoe onderwijs dat gericht is op het vergroten van het transfervermogen er uit moet zien. Op deze moeilijke vraag heeft de bioloog Menno Wierdsma zich in zijn proef- schrift geworpen. Zijn onderzoeksvraag luidde: Hoe kan een onderwijsleerstrategie die is gericht op een flexibel gebruik van biologische concepten door recontextualiseren, wor- den gestructureerd? Deelvragen richten zich op het formuleren van design criteria, het meten van het recontextualisatievermogen van leerlingen en het effect van de onderwijs- leerstrategie. Wierdsma’s dissertatie betreft een monografie, er zijn (nog?) geen tijd- schriftartikelen.

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

ELWIeR en Ecent als één STEM