Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Oproep voor deelname aan onderzoek: Ernstige RekenWiskunde problemen en Dyscalculie (ERWD)

Dit is een oproep voor deelname aan onderzoek door invullen vragenlijst – docenten uit po, vo, mbo en rekencoördinatoren…laat je mening horen!

Onderzoek Ernstige RekenWiskunde problemen en Dyscalculie (ERWD)

Het onderzoek

Hoe ervaren leraren, rekendocenten en rekencoördinatoren hun handelingsbekwaamheid op het gebied van passend rekenwiskunde-onderwijs en wat zijn hun ondersteuningsbehoeften? Deze vraag staat centraal in het onderzoek naar de implementatie van het protocol ERWD dat door ResearchNed wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van OCW.

Het is van groot belang dat zoveel mogelijk leraren, docenten en rekencoördinatoren in het po, vo en mbo worden benaderd om liefst z.s.m. de vragenlijst in te vullen. Met het onderzoek wordt beoogd inzicht te krijgen in de werking (implementatie) van de protocollen ERWD in de dagelijkse onderwijspraktijk: hoe is het gesteld met de ondersteuning van leerlingen met ERWD en welke belemmeringen staan die ondersteuning (nog) in de weg?

Onze oproep: vul s.v.p. de vragenlijst in

Wij doen hierbij een oproep aan alle leraren, rekendocenten, rekencoördinatoren en anderen die betrokken zijn bij het onderwijs en/of de begeleiding van leerlingen/studenten met ernstige rekenwiskundeproblemen of dyscalculie. Doe mee aan dit belangrijke onderzoek! Door het invullen van de vragenlijst kunt u uw stem laten horen. En hopelijk kunt u deze mail met link ook doorsturen aan een collega, we hopen zo op een sneeuwbaleffect.
Via deze link kunt u toegang krijgen tot de vragenlijst (zie onderstaande link) Vanzelfsprekend wordt vertrouwelijk omgegaan met de informatie en worden gegevens anoniem verwerkt.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Anja van den Broek, Clarie Ramakers en Jarise Kaskens

ELWIeR en Ecent als één STEM