Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Panama Conferentie 2020 – een inspirerende ontmoeting


Op 9 en 10 januari kwamen ruim 200 lerarenopleiders, adviseurs, onderzoekers, uitgevers en leerkrachten bij elkaar in Woudschoten-Zeist, op de jaarlijkse Panama Conferentie, geopend door Michiel Veldhuis, UU/iPabo
In de opening werd (door Marc van Zanten/ Suzanne Sjoers, SLO) aandacht besteed aan de mogelijke ‘doorwerkingen’ van het werk van Curriculum.nu: welke veranderingen in het curriculum van rekenen/wiskunde op de basisschool lijken nu hun plek te krijgen en zijn wenselijk, natuurlijk in samenhang met veranderingen in het vo.
Panama

panama algebra mara

Mara Otten laat zien wat onderzoek w.b. algebraïsche vaardigheden oplevert (een balans met verschillende gewichten en daarover redeneren: 1 rode bal is gelijk aan 2 witte ballen etc.).

Op de Panama zien we een toename van het aantal leerkrachten basisonderwijs en docenten uit het mbo.

In de diverse werkgroepen levert dit een mooie en vruchtbare mix van invalshoeken.

’s Avonds werd in het lokaal van de Grote Rekendag, naast een enthousiast uitgevoerde Rekenrun, gekeken welke jaargangen hoog scoren w.b. onderwerp/uitvoering e.d. Daar kwamen juist ‘afwijkende’ onderwerpen uit (meetkunst, kijkje achter de code, e.d.).

Een uitgebreider verslag over deze panama conferentie verschijnt later.
Zie ook het overzicht van Panama conferenties

Gerelateerde artikelen

ELWIeR en Ecent als één STEM