Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Panama Conferentie

Conferentie voor pabo-docenten, adviseurs, onderzoekers en andere geïnteresseerden in het reken-wiskunde onderwijs van het primair onderwijs, georganiseerd door Panama.

Website Panama Conferentie

Jaargangen

43 2025 Thema onbekend
42 2024 Denken aan rekenen…
41 2023 Rekenen-wiskunde in verbinding
40 2022 40 x Panama: verleden, heden en toekomst
39 2021 Rekenen-wiskunde 3D
38 2020 Rekenen-wiskunde van … tot …
37 2019 Rekenen-wiskunde DOEN
36 2018 Rekenen een hele kunst
2017 Jubileumbundel 35 jaar Panama Rekenen-wiskunde in de 21e eeuw; ideeën en achtergronden voor primair onderwijs.
35 2017 Goed en fout in het reken-wiskundeonderwijs
34 2016 Rekenen-wiskunde over()denken
33 2015 Rekenen-wiskunde in perspectief
32 2014 Rekenen-wiskunde XL
31 2013 Rekenen-wiskunde op niveau
30 2012 Opbrengstgericht onderwijs – rekenen! – wiskunde?
29 2011 Reken-wiskundeonderwijs: aanpassen, inpassen, toepassen
28 2010 Waardevol reken-wiskundeonderwijs – kenmerken van kwaliteit
27 2009 Leren van evalueren
26 2009 Doorgaande ontwikkelingen rekenen-wiskunde
2007 Jubileumbundel 25 jaar Panama – Gouden momenten verzilveren
25 2007 De toekomst van het reken-wiskundeonderwijs – Reken-wiskundeonderwijs van de toekomst
24 2006 Reken-wiskundeonderwijs anno 2006 – over opbrengst, aanbod en onderwijs
23 2005 Geen thema
22 2004 Rekenen-wiskunde als rijke bron
21 2003 Een wereld van verschillen — differentiatie in het reken-wiskundeonderwijs—
20 2002 Interactie in het reken-wiskundeonderwijs
19 2001 Uit de lengte of uit de breedte. De kwaliteit van het meetonderwijs
18 2000 Tien jaar PPON. Lessen voor de toekomst
17 1999 Overzicht en samenhang. Leerlijnen in/en een uitdagende praktijk
16 1998 Over rekenen gesproken. Taal in/en rekenen
15 1997 Naar een balans in de reken-wiskundeles. Interactie, oefenen, uitleggen en zelfstandig werken
14 1996 Modellen, meten en meetkunde
13 1995 Rekenen in de bovenbouw van de basisschool
12 1994 Speciaal rekenen
11 1993 Procenten – op de grens van basisschool en basisvorming
10 1992 Rekenen onder de tien
9 1991 Deskundigheid
8 1990 Rekenen en zorgverbreding
7 1989 Rekenen-Wiskunde periodieke peiling onderwijs niveau
6 1988 Eindniveau rekenen-wiskunde op de basisschool
5 1987 Innovatie realistisch reken-wiskundeonderwijs
4 1986 Reken/wiskundeonderwijs; nascholing een nood-zaak
3 1985 Reken/wiskundeonderwijs anno 1984
2 1984 Methoden reken/wiskundeonderwijs
1 1983 Reken/wiskundeonderwijs voor het jonge kind (4-8 jaar)

Organisatoren

  • Jeffrey van Welsen e.a. (2023-)
  • Michiel Veldhuis e.a. (2020-2022)
  • Marc van Zanten, Cathe Notten e.a. (2006-2019)
  • Ronald Keijzer, Willem Uittenbogaard e.a. (1999-2005)
  • Maarten Dolk, Nina Boswinkel e.a. (1990-1998)
  • Ed de Moor, Els Feijs e.a. (1983-1989)

Gerelateerde artikelen

ELWIeR en Ecent als één STEM