Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

NLT – Natuur, Leven en Technologie

Het vak

Het vak NLT wordt gegeven in de bovenbouw van HAVO en VWO van het voortgezet onderwijs.
Het vak bestaat sinds 2007. Het vak is een keuzevak voor leerlingen in de natuurprofielen. Scholen beslissen zelf of ze het vak aanbieden.

Website:
betavak-nlt.nl

De Vereniging

De Vereniging NLT beheert alle ontwikkelde SLO-lesmodules over de periode 2006-2018, en richt zich op docenten, TOA’s, schoolleiders, decanen en leerlingen.

Als je een keer bij een bijeenkomst wilt zijn of informatie wilt krijgen, stuur een mail naar Jenneke Krüger.

Het netwerk van NLT-didactici heeft zich in 2018-2019 onder meer bezig gehouden met een inventarisatie van de plaats van vakoverstijgend onderwijs in de master lerarenopleidingen voor bèta-onderwijs, met de ontwikkeling van een mini-curriculum NLT voor lerarenopleidingen en met het begin van een onderzoek naar (de praktijk van) interdisciplinair toetsen.
De tijd die aan NLT en ander vakoverstijgend onderwijs besteed wordt loopt uiteen van helemaal niets tot een grondige voorbereiding. Een belangrijke reden om geen tijd aan NLT of vakoverstijgend onderwijs te besteden is gebrek aan kennis over NLT bij de opleiders, men heeft dus geen goed zicht op wat mogelijk is in een beperkte tijd, hoewel afgestudeerden wel een bevoegdheid krijgen voor dit interdisciplinaire vak.

Een oplossing voor een enkel college is een gastspreker; zo heeft een van de leden van het netwerk een college NLT verzorgd op een masteropleiding leraar wiskunde, tot wederzijds genoegen. Om bij te dragen aan een meer algemene oplossing ontwikkelen leden van het netwerk een mini-curriculum NLT, voor alle master lerarenopleidingen bèta, bestaande uit drie vormen: een basisvariant (omvang een college van 1 ½ uur), een wat uitgebreidere basis-plus en een verdieping. We gaan uit van bestaande praktijken, aangevuld met veel voorbeelden. Tijdens de Ecent/Elwier conferentie van mei 2019 kunnen geïnteresseerden deelnemen aan een workshop waarin men kennis kan maken met dit mini-curriculum in ontwikkeling.

Over interdisciplinair toetsen in bovenbouw vo zijn weinig onderzoeksresultaten te vinden. Enkele leden van het netwerk hebben dit onderwerp op zich genomen. Interdisciplinair onderwijs staat mondiaal in de belangstelling, interdisciplinair toetsen is dus van toenemend belang. Een uitdaging voor ons netwerk. Wordt vervolgd.
De drie katernen: De aard van NLT, Leerlijnen en NLT-docententeams zijn nog steeds te vinden op de website van de Vereniging NLT.

Website conferentie 2019

O.a. Welkomstwoord door voorzitter Pieter Hogenbirk en openingslezing door Niels Galjart, celbioloog Erasmus MC Over celarchitectuur en de maakbaarheid van het leven.

NLT laat zien op welke manier de vakken aardrijkskunde (aardwetenschappen), biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde samenkomen: hoe een combinatie van verschillende disciplines nodig is om complexe vraagstukken uit de wereld van bèta en technologie op te lossen. Het vak is bedoeld als afronding van de natuurprofielen en als voorbereiding op de keuze voor een studie op het gebied van bèta/technologie.

Het vak is bestemd voor leerlingen in de natuurprofielen en bedoeld als aanvulling op het onderwijs in de profielvakken natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde. Maar nlt is meer dan een combinatie van bètavakken.

Verwijzingen

  • Den Braber, N., Krüger, J., Mazereeuw, M. and Kuiper, W. (2019). Mathematics in an Interdisciplinary STEM Course (NLT) in The Netherlands (PDF). In B. Doig, J. Williams, D. Swanson, R. Borromeo Ferri and P. Drake (Eds.), Interdisciplinary Mathematics Education (pp. 17): Cham. Springer Open.
  • Michels, B. I. and Eijkelhof, H. M. C. (2019). The development and implementation of an interdisciplinary STEM course for upper secondary schools (PDF) Educational Designer, 3(12)

ELWIeR en Ecent als één STEM