Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

ICALT

International Comparative Analysis of Learning and Teaching

ICALT is een observatie-instrument waarmee pedagogisch-didactische vaardigheden die een docent in de de geobserveerde les laat zien, op valide en betrouwbare wijze in kaart kunnen worden gebracht. Het is nadrukkelijk geen beoordelingsinstrument, maar dient als hulpmiddel voor de professionele ontwikkeling van docenten.

Verwijzingen
  • ICALT – Informatie bij de RUG
  • Van de Grift, W. (2009). International Comparative Analysis of Learning and Teaching in Math Lessons in Several European Countries. Utrecht: Inspectie van het onderwijs.

ELWIeR en Ecent als één STEM