Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Meewerken aan het landelijk curriculum? Meld je aan!

Voor de curriculumherziening zoeken we leraren. Ben jij die enthousiaste en nieuwsgierige leraar die gemotiveerd is om mee te denken over de herziening van het landelijk curriculum?

In oktober vorig jaar leverden leraren en scholen hiervoor de bouwstenen, waar nu eerst een wetenschappelijke curriculumcommissie zich over zal buigen. In januari ga je samen met andere leraren, lerarenopleiders/vakdidactici en curriculumexperts deze bouwstenen ontwikkelen tot concept-kerndoelen voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Wil je weten hoe jouw collega-leraren het hebben ervaren en waarom je ook mee zou moeten doen? Bekijk dan dit filmpje.

In het kort:

  • Wat: Werk mee aan de herziening van het landelijk curriculum (po en onderbouw vo); breng jouw expertise in en geef feedback.
  • Wanneer: Januari 2021 – december 2021
  • Vergoeding: Je werkgever wordt vergoed voor de tijd die je besteedt aan curriculum.nu ten behoeve van vervanging.
  • Wie: In totaal zoeken we 80 leraren. De teams waarin je werkt, zijn opgesteld rondom een leergebied. We gaan werken met 9 bestaande leergebieden: Nederlands, Rekenen en Wiskunde, Bewegen & Sport, Burgerschap, Digitale Geletterdheid, Engels/MVT, Kunst & Cultuur, Mens & Maatschappij en Mens & Natuur.

Meld je uiterlijk 29 oktober 2020 aan of kijk voor meer informatie op deze link.

Dit is dé kans om mee te werken aan de kerndoelen van morgen. En zo bij te dragen aan de voorbereiding op de toekomst van alle leerlingen in Nederland. Tegelijkertijd krijg je volop mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen en een verdieping van je vakexpertise.
De ontwikkeling voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs start in 2021, hiervoor kan je je nog niet aanmelden.

Meer informatie over curriculum.nu vind je op onze website. Heb je nog vragen? Mail naar info@curriculum.nu en je vraag wordt zo spoedig mogelijk beantwoord.

ELWIeR en Ecent als één STEM