Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Samenwerkende lerarenopleidingen wiskunde

wiskundedidactiek.nl

Dit samenwerkingsverband ‘samenwerkende lerarenopleidingen wiskunde’ (SLW) is een samenwerking van lerarenopleiders wiskunde en houdt zich bezig met
de ontwikkeling van curricula en uitwisseling van materialen met betrekking tot vak en vooral vakdidactiek in de lerarenopleidingen.

In 2019 heeft de SLW de website wiskundedidactiek.nl geopend. Het biedt een veelheid aan informatie die gebruikt kan worden om het handelen als wiskundeleraar te onderbouwen en te verbeteren.

De Samenwerkingsgroep Lerarenopleiding Wiskunde 2e graads (SLW) is voortgekomen uit het IOWO-NLO-overleg (vanaf ongeveer 1975), later NLO-SLO-groep.

Doel: Ontwikkeling van curricula en uitwisseling van materialen met betrekking tot vak en vooral vakdidactiek in de lerarenopleidingen.

Vanaf 1993 (in eerste instantie half gesubsideerd vanuit het APS) was de groep vooral een ‘productiegroep’ van materialen voor de lerarenopleiding. Daarnaast vond uitwisseling van leerplannen plaats en organiseerde men af en toe een conferentie voor lerarenopleiders wiskunde.

Vanaf 2008 maakt SLW gebruik van het samenwerkingsverband ELWIeR (o.a. door te participeren in de jaarlijkse ELWIeR conferentie).

Archiefstukken

  • http://www.fi.uu.nl/intern/werkvelden/vo/slw/20070327_OnderzoeksvraagVakdidactischeCompetentieSLW.doc Onderzoeksaanvraag van SLW bij ELWIeR maart 2007
  • http://www.fi.uu.nl/intern/werkvelden/vo/slw/20070325_competenties_en_kennisbasis_ton.doc Competenties en kennisbasis] (ton, maart 2007)
  • http://www.fi.uu.nl/intern/werkvelden/vo/slw/20070325_kennisbasis_wiskunde_ton.doc Kennisbasis wiskunde] (ton, maart 2007)
  • http://www.fi.uu.nl/intern/werkvelden/vo/slw/20070325_vakdidactische_competenties_ton.doc Vakdidactische competenties] (ton, maart 2007)

(deze stukken komen van de opgeheven website wiskundeonderwijs.nl en zullen hier beschikbaar gesteld worden).

ELWIeR en Ecent als één STEM